Vara

Lokala företag har besökt Vara. Vara är en utpräglad jordbrukskommun som är belägen på Västgötaslätten. Jord- och skogsbruket står för cirka sju procent av arbetstillfällena i kommunen, vilket är betydligt högre än genomsnittet för Sverige där motsvarande siffra är cirka två procent. Bland de större företagen i kommunen hittar vi Vedum Kök & Bad AB, Volvo Penta AB och Swegon AB. I dagsläget bor det drygt 16 000 personer i Vara kommun.

Det finns en hel del att utforska för besökaren i Vara. Det mest slående är Vara Stationshus/The Blue Orange där det gamla stationshuset blivit omvandlat till ett konstverk som består av det blå stationshuset och rymdbumlingarna som finns placerade på stationshuset och en bit därifrån. The Blue Orange invigdes 2012 och är skapat av den tyska konstnärinnan Katharina Grosse.

Vara Konserthus har uppåt 200 konserter och föreställningar varje år. Här finns en repertoar med dans, teater och musik i många genrer. Det finns även många möjligheter här med en restaurang med närodlad mat samt ett konferenscentrum.

År 2015 byggdes Vara folkhögskolas elevförbunds forngård och museum som främst visar lantbruksföremål från 1700-talet och 1800-talet. På området visas exempelvis Naumstugan och Väderbenstampen. I en särskild byggnad i anslutning till Sparlösa kyrka visas den märkliga runstenen Sparlösastenen.

Välkommen till Vara!

 • Vara Blue Orange

  Foto by: Bengt Oberger / wikimedia commons

 • Kvarnen Larv

  Foto by: Bengt Oberger / wikimedia commons

 • Vara Konserthus

  Foto by: Bengt Oberger / wikimedia commons

 • Bastöna Gammelgård

  Foto by: Kung_Priaros - wikimedia commons