Ebo har hem i alla lägen

EBO Eslövs Bostads AB
Foto: Hasse Dahlgren

Det allmännyttiga fastighetsbolaget Eslövs Bostads AB i Eslöv grundades 1964 och firar således sitt sextioårsjubileum nästa år. De har bostäder från det förra sekelskiftet fram till ultramoderna hus mitt i centrum. De minsta lägenheterna är små ettor och de största rymmer stora familjer.

EBO Eslövs Bostads AB
Maria Strömberg, kommunikationsansvarig

Maria Strömberg är kommunikationsansvarig på Eslövs Bostads AB, eller kort och gott Ebo som det heter i folkmun. I Ebo finns runt 35 fast anställda plus säsongspersonal som tas in under vår och sommar för att ta hand om den yttre driften. Bolaget har idag ungefär 2 300 lägenheter inne i själva Eslöv och utspridda i byarna utanför. Antalet bostäder i kommunens tätorter och byar skiljer sig åt, i Marieholm har Ebo 184 bostäder medan Hurva bara har 6 Ebo-lägenheter.  

Ebo må vara ett litet bolag men bredden på utbudet av bostadstyper är stor. Från fristående villor som delats upp i två lägenheter och radhus i både ett och två plan, till moderna flerfamiljshus på upp till sju våningar. En spektakulär fastighet är Gårdsåkra, med 122 lägenheter i samma huskropp och med en 500 meter lång glasövertäckt innergård. Fastigheten är unik i sitt slag och lockar arkitektstudenter från hela världen.
– Som allmännyttigt bolag vill vi erbjuda lägenheter i hela kommunen och för alla de skiftande behov människor har genom livet. Att vi bygger nya hyreslägenheter även i kommunens byar gör att inte bara de som kan eller vill köpa hus kan välja ett liv utanför städerna, säger Maria.

Ebo äger och förvaltar även behovsprövade specialbostäder som äldreboenden och gruppbostäder, där kommunen ansvarar för hyresgästerna. Bolagets slogan är ”Hem i alla lägen” och de lever upp till det genom att bygga nya hyreslägenheter även i lägen där andra aktörer väljer att avstå.

Ebo återbrukar en fastighet full av historia och karaktär

Inget av de tidigare byggena kan egentligen mäta sig med Ebos pågående projekt, Spritfabriken. Där ska en vacker gammal industribyggnad med röd tegelfasad och stora spröjsade fönster i gjutjärn förvandlas till 55 bostäder samt kontor för Ebo. Fastigheten som ligger på bara några minuters promenad från stationen började som mjölkpulverfabrik år 1904. Senare övertogs fastigheten av Svenska Spritcentralen. Produktionen av sprit avstannade redan 1957 men namnet Spritfabriken levde kvar. År 2008 ville kommunen riva fastigheten men Länsstyrelsen krävde att den skulle bevaras. När Ebo blev ägare till området för tio år sedan fick de också ansvaret att säkra byggnaden. Eftersom fastigheten stått tom i många år har växtlighet satt sig i väggar och fogar.

Området ska behålla sin karaktär och återbruk är en röd tråd som löper genom hela projektet. Den industriella karaktären ska återspeglas inomhus med lägenheter i olika storlekar och utformningar samt utomhus med rostiga stålfasader och tegel.

I de nya byggnader som uppförs återanvänds tegel som tidigare rivits och nu ligger på marken. Det är ett omständligt projekt där varje enskild tegelsten ska rengöras och tas tillvara, liksom träbjälkar, fönster och trappor i gjutjärn.
– Helhetsintrycket är att byggnaden kommer se ut som den en gång gjorde, med nya delar tillagda som harmonierar och smälter in i det gamla. Inuti blir det en modern fastighet med moderna faciliteter och digitala lösningar, men med den industriella själen bevarad, säger Maria.

Spritfabriken återuppstår

Ebos kontor kommer stå färdigt under hösten 2024 och inflyttningen i den första etappens lägenheter beräknas till vintern 2024/25. Att vara mer exakt när det gäller tid är svårt eftersom det hela tiden dyker upp omständigheter som delvis förskjuter tidplanen. Byggprojektet är en samverkansentreprenad mellan Ebo, NCC och LINK Arkitektur. Parterna möts när de ställs inför nyuppkomna utmaningar för att hitta bästa möjliga lösning som passar här och nu.

Intresset för projektet är mycket stort eftersom det omfattar många aspekter bortom själva bostadsbyggandet. Här finns saker för hela branschen att ta lärdom av när det gäller byggnation med återbruk, cirkulär ekonomi och bevarande av industrihistoria.
– Spritfabriken är en unik fastighet som kan locka hyresgäster även utanför kommunen. Det är jätteroligt att bygget väcker så stor uppmärksamhet och att fler blickar riktas mot Eslöv. När fastigheten är färdig kommer den att förändra stadsbilden och ge nytt liv åt en central del av Eslöv som länge varit en närmast övergiven stadsdel i förfall. Det blir ett lyft för hela stan, säger Maria.

För att kunna söka lägenheterna i Spritfabriken när de släpps behöver man vara registrerad som sökande hos Boplats Syd. Du kan följa Spritfabrikens förvandling på Ebos hemsida.

www.spritfabriken.ebo.se • Repslagargatan2, Eslöv • Tel. 0413599400