Hjälmaröd Entreprenad gör jobbet

Hjälmaröd Entreprenad

Vi besöker ett entreprenadföretag som på kort tid etablerat sig i Malmöområdet. Deras taktik har till skillnad mot många andra i samma bransch inte varit att specialisera sig på något utan snarare att bredda verksamheten för att kunna tacka ja till alla förekommande entreprenadjobb. De har snabbt skaffat sig ett gott rykte genom att vara noggranna, utföra arbetet i tid och göra det säkert.

André Olsson startade Hjälmaröd Entreprenad för ungefär fyra år sedan i samband med att han köpte sin första hjulgrävare. Innan dess hade han arbetat i lantbruket hemma på familjegården. Hans ambition var att testa något nytt. Traktor hade han kört sedan barnsben och grävmaskin verkade roligt att köra.
– Stora maskiner är alltid hyggligt att köra, berättar André på bred skånska.

Man kan säga att det rullade på för honom. I dag har han fem maskiner i Hjälmaröd Entreprenad. En liten bandgrävare och resten hjulgrävare i 15 till 18 tonsklassen. Storlekar som André ansett vara de mest eftertraktade inom hans del av världen. Företaget utför i princip allt inom entreprenad. Kort sagt så gräver de ut husgrunder och utför markarbeten. Hjälmaröd Entreprenad gräver exempelvis ut för nyinstallation av vatten och avlopp runtom i Malmö samt rycker ut vid läckage. En maskin kör nästan uteslutande för att gräva ut för fiber medan andra gräver husgrunder. Det är varierande jobb för André och hans anställda.
– Det är mycket av allting, säger André.

På en grävmaskin har André monterat en gps så att han på en skärm i hytten ser om det ska grävas några centimeter mer till vänster, höger eller nedåt. Informationen har matats in i entreprenadmaskinernas dator tillsammans med markens beskaffenhet och lutning samt var anslutningar av kablar eller rör ska tillkomma. Att tekniken är här för att stanna är han övertygad om.
– Som förare blir man lite mer självgående, säger André.

Sunt förnuft och modern teknik

Modern teknik som gps i grävmaskiner är på frammarsch men generellt är hjulgrävarna som Hjälmaröd Entreprenad har för stora för att gå in i trädgårdar och utföra finare arbeten. Med den lilla bandgrävaren går det utmärkt att arbeta på små ytor. Den har även utrustats med en klipptillsats som kan klippa bort större grenar samt mindre träd vid mindre vägar, bäckar och stengärden. Det rör sig om oönskad växtlighet som på ett eller annat sätt är skadligt för jordbruket.
– Under vintertid när marken är det exemplariskt att utföra detta eftersom maskinen inte efterlämnar några spår, säger André.

Han har också köpt en något bredare dikesskopa till den lilla maskinen som är effektiv vid dikesgrävning. André använder sitt bondförnuft för att utveckla verksamheten. Hans filosofi är att inte specialisera sig för snävt utan snarare bredda verksamheten för att kunna tacka ja till det mesta om tiderna skulle bli sämre. Som uppvuxen på ett lantbruk förstår han bokstavligen varför man inte ska lägga alla ägg i samma korg. Han är heller inte främmande för att investera i nya maskiner och specialredskap.
– Man kan inte ha för många redskap. Förr eller senare kommer de till nytta, säger André.

Det viktigaste för honom är dock att kunden känner att de är nöja när han eller hans anställda på Hjälmaröd Entreprenad lämnar ett jobb. För honom handlar det om att alltid göra lite mer än vad som förväntas. André vet att han duktiga maskinförare utför sitt arbete efter hans riktlinjer och att de gör sitt bästa varje dag.
– Vi gör jobben så att de ska hålla hur länge som helst, säger André.

.

Hjälmaröd Entrepenad logga
  • Husgrund
  • Trädklippning
  • Dikesränsning
  • Vatten & Avlopp

Hjälmaröd 3 Eslöv • Tel.072-208 7771