Tveisme Redovisningsbyrå tar hand om administrationen

Tveisme Redovisningsbyrå

Oavsett om man är på väg att starta ett företag eller vill ha hjälp med bokföring, löner, bokslut, skatter och deklarationer så är Tveisme Redovisningsbyrå i Eslöv värda att kontakta. Redovisningsbyrån drivs av två erfarna experter som månar om sina kunder och att de ska kunna göra det de är bäst på. De ställer upp när det behövs och det även på obekväma tider. Service och ett personligt bemötande är nyckelord i deras verksamhet.

De äkta makarna Linda och Mikael Tveisme driver Tveisme Redovisningsbyrå AB tillsammans. Båda är godkända redovisningskonsulter med mycket erfarenhet och kunskap om vilka lagar och regler som gäller. Mikael har varit i branschen i tjugotvå år och Linda fjorton.

Linda drev en enskild firma där hon hade några egna kunder, plus att hon hjälpte bolaget som Mikael arbetade på, innan de år 2017 grundade sitt aktiebolag. Året därpå gick redovisningsbyrån i konkurs, Mikael började arbeta på heltid i makarnas gemensamma bolag och många av de kunderna valde att flytta sina affärer till Tveisme Redovisningsbyrå.
– Vi fick bra beläggning direkt, säger Mikael.

De arbetar med stora, etablerade företag med femtiotalet anställda såväl som mindre helt enmansföretagare. Ingen kund är viktigare än någon annan utan alla ska ha samma förstklassiga hjälp. Linda och Mikael är väl medvetna om att den lilla nystartade enskilda firman som precis vände sig till dem för att få hjälp med sina redovisningstjänster kan vara det som om några år är dominerande inom sin bransch. De har sett det hända och tror på sina kunders företagande.

Var och en ska göra det den är bäst på. Tveisme Redovisningsbyrå tar hand om allt från uppstart av ett företag och rådgivning till löpande bokföring, löner, bokslut och deklarationer så att deras kunder kan ägna sig åt det de gör bäst.
– Vi är en liten redovisningsbyrå som ger personlig service, säger Linda.

Med service menar hon dels att alltid vara tillgänglig och flexibel, dels att vara lyhörd och ställa upp när det behövs. Tveisme Redovisningsbyrå möter sin kunder efter deras önskemål. Mindre företag har kanske inte tid att möta sin redovisningskonsult under kontorstid.
– Vi ställer upp på kvällar och under helger om det behövs, säger Linda.

Det uppskattas eftersom de flesta av Tveisme Redovisningsbyrås kunder är enskilda firmor, följt av aktiebolag och sedan handelsbolag, ekonomiska föreningar och ideella föreningar. De vet att de får hjälp när de behöver den och att Tveisme Redovisningsbyrå håller hårt på sekretessen. Kunderna kan känna sig trygga.

Tveisme Redovisningsbyrå erbjuder skräddarsydda lösningar

Att finnas till för sina kunder och ge dem den hjälp de efterfrågar och lite till är en självklarhet för Mikael och Linda. För dem är det viktigt att alltid göra ett bra jobb. Tveisme Redovisningsbyrå är beroende av sitt goda rykte.

Därför arbetar de målinriktat med sina kunder och deras relationer. Tveisme Redovisningsbyrå ska helt enkelt erbjuda den bästa möjliga service som går att få. De tittar på anpassade lösningar för varje enskilt företag för att kunna matcha behovet av tjänster och rådgivning.
– Vi har gratis konsultation när vi går in i ett samarbete för att kunna hitta bästa möjliga lösning, säger Linda.

Vill kunden att allt ska ske digitalt arbetar Tveisme Redovisningsbyrå digitalt och föredrar kunden papper och pärmar så utgår de ifrån det. Det ska vara enkelt för kunden att se sitt företags utveckling.

I huvudsak arbetar Tveisme Redovisningsbyrå med just redovisningar och allt som hör till men ibland får de frågan om de kan hjälpa till med avtal och juridiska dokument. Här är de noga med att påtala att de inte är jurister men att de har mallar för äktenskapsförord och andra bindande handlingar som exempelvis bostadsöverlåtelser.
– Vi hjälper till med fullmakter, aktieböcker och andra juridiska dokument, säger Mikael.

För att hänga med i utvecklingen av lagar och regler ser de till att löpande vidareutbilda sig. Till exempel så kommer myndigheter som Skatteverket kontinuerligt med nyheter och regeländringar som måste följas och organisationer som Fora där det ändras i kollektivavtalade försäkringar och avtal för alla parter på arbetsmarknaden. Det gäller Mikael, Linda samt deras anställde Emmelie som för närvarande är föräldraledig.

Styrkan hos Tveisme Redovisningsbyrå tror de själva beror på att de är nyfikna på ny kunskap och ständigt diskuterar för att hitta funktionella lösningar samtidigt som de är väldigt noga med att hela tiden göra rätt.
– Vi kompletterar varandra, avslutar Linda.

Bokföring • Bokslut • Årsredovisning • Löner • Deklaration

www.tveisme.se

Mossavägen 17C, Eslöv • Tel. 0413-33308