Arbor Syd utför professionell trädvård

Arbor Syd

När man söker professionell trädvård är det till en arborist man ska vända sig. I Arbor Syd har alla anställda en gedigen utbildning som omfattar allt från val av träd till rätt miljö, plantering, beskärning och slutligen fällning. Med bred kunskap i allt från det teoretiska med uppbyggnad, vård och riskbedömningar till den beprövade erfarenheten som avgöra vad och när insatser ska utföras är de redo att ta sig ann uppdrag över hela Skåne.

I över tjugo år har Arbor Syd det självklara valet för när privatpersoner, företag och den offentliga sektorn önskar korrekt utförd trädvård. Sedan 2017 drivs företaget av Christian Ståhll, Tomi Biloglav och Tina Bratz-Boy. De ser varje träd som en enskild individ och arbetar för att väga upp en balans mellan vad som är för trädets bästa och människans önskemål. Det finns tillfällen då det önskas att större träd underhålls för att öka livslängden. Grenar som växer rakt upp i kronan bör tas bort, parallella grenar som sitter för tätt, skaver mot varandra liksom täta grenpartier mår bra av att glesas ut.
– Ibland behöver man tänka på trädens välmående i första hand, säger Tina.

Andra gånger får det som egentligen vore bäst för enskilda träd stryka på foten. Det kan vara att ett träds krona måste höjas så att lastbilar och andra större fordon ska komma förbi och det finns tillfällen då man vill släppa in mer ljus i en trädgård eller förbättra en utsikt och då behövs trädens lägre grenar beskäras.

Arbor Syd är gärna med från början i valet av träd för en viss miljö och planterar dem innan de utför den första uppbyggnadsbeskärningen som formar varje träd till dess bästa jag. De utför underhåll och besiktningar av äldre bestånd samt är med på fällning och i slutänden stubbfräsning som möjliggör nyplantering. De arbetar med allt som har med träd och buskar att göra samt planering av perenner.
– Men det är träden som är passionen, säger Christian.

De tre som driver Arbor Syd hade lite olika vägar in i yrket. Men längtan av att vara ute har de alla gemensamt. Och då kanske inte nödvändigtvis ute i den fria naturen då man om arborist ofta arbetar i parker samt åt privatpersoner i städer.
– För en del är det klättringen som lockar för andra är det passionen för det gröna, säger Tina.

Arbor Syd

Arbor Syd arbetar där det gröna möter staden

En levande och attraktiv stadsmiljö behöver växtlighet med alltifrån mindre gräsplättar och buskar och enstaka träd till mindre och större parker. Här i gränslandet mellan växtlighet, trafik och täta huskroppar är det trångt. Och det är här en arborists kunskaper är oumbärliga.

Allt fler blir medvetna om trädens betydelse i tät bebyggelse för att motverka vad som händer med klimatet i stort. Träden ger skugga, suger åt sig vatten och sänker temperaturen där de växer samtidigt som de bidrar till ökat trivsel för invånarna. En stad mår bra när dess träd mår bra. 
– Träd ger sinnesro, berättar Tina.

Hon beskriver att Arbor Syd förutom den offentliga förvaltningen har många byggföretag, kyrkor och privatpersoner som kunder. De har sin bas i Alnarp mellan Malmö och Lund men har hela Skåne som arbetsområde och syns ofta i Lomma, Bjärred, Falsterbo, Skanör, Höllviken, Staffanstorp, Genarp, Dalby, Lund, Helsingborg, Landskrona, Trelleborg och Ystad.
– Vi arbetar mest med beskärning och fällning, säger Christian.
– En dag kan börja med att man beskär äppelträd i en privat trädgård innan man efter lunch är ute vid en kyrka och arbetar med väldigt höga träd, fyller Tina i.

Beprövade metoder för trädens bästa

Ibland används benämningen hamling när det i själva verket rör sig om stympning. Att toppkapa ett träd är detsamma som att stympa det och något som Arbor Syd inte arbetar med. En toppkapning är något som förstör trädkronans form och går aldrig att återställa. På Arbor Syd förespråkar man i stället regelbunden beskärning vid en förutbestämd höjd eller punkt från tidig ålder om det ska hamlas eller att i omgångar kronreducera trädet om det ska minskas i omfång. Arbor Syd hjälper till med att analysera och ta fram trädvårdsplaner.
– Många glömmer bort att det finns mycket arbete som kan göras med träden under vintern, säger Tina, särskilt när det kommer till fällning.

När det kommer till fruktträd så finns det väldigt många åsikter om hur ska beskäras. Det beror till stor del på att det finns olika syften med träden beroende på om de står hos ett företag som producerar frukt eller om trädet står i en trädgård där det även ska ha ett estetiskt värde. Arbor Syd har många års erfarenhet av fruktträdsbeskärning och vet vad bästa åtgärden är i varje fall. De tar hänsyn till trädens anatomi, biologi och fysiologi för att skapa vitala, vackra och långlivade träd. Men även bland träd finns det ett mode och ett tycke om vad som är populärt.
– Just nu vill många ha Liquidambar som har väldigt häftiga höstfärger, avslutar Christian.

Arbor Syd annons