Fondkistan hjälper till att göra begravningen personlig och prisvärd

Den rikstäckande kedjan Fondkistan hjälper till med att arrangera vackra och personliga begravningar till en rimlig kostnad. Oavsett om det i och runt Ängelholm önskas en borgerlig begravning eller enligt svenska kyrkans eller något annat trossamfund så har de ett lågt grundpris.

I sjutton år har Anette Strengenes varit begravningsentreprenör på Fondkistan i Ängelholm. Paret hon tog över verksamheten ifrån år 2007 hade då varit på plats i tolv år så företaget närmar sig sitt trettioårsjubileum. Under den tiden har sättet att genomföra en begravning utökats med flera val samtidigt som Fondkistans ursprungliga koncept med att ha de inledande samtalen i hemmiljö ändrats till att ta emot de sörjande i egna lokaler.
– För tio år sedan tog jag över lokalen här på Storgatan, berättar Anette.

För dem som så önskar gör hon fortfarande hembesök och har med sig dator, skrivare och visningspärmar för att visa på Fondkistan rika utbud av kistor, urnor samt förslag på annons i tidningar och annat som tillkommer. Av naturliga skäl finns det större möjligheter att ta del av hela utbudet på kontoret.
– Ett första besök tar några timmar och även det ingår i grundpriset, berättar Anette.

Under det första besöket förklarar Anette även att det är hon och ingen annan som kommer vara kontaktperson och hjälpa till under hela processen. Genom åren har hon utbildat sig, fått erfarenhet och klarar allt från att upprätta bouppteckningar till att leda ceremonin under en borgerlig begravning och ställa i ordning kapellet eller kyrkan med blomster infören kyrklig begravning.

En fördel Anette har av verksamheten är att hon mer eller mindre har personlig erfarenhet av alla tjänsteled i en begravning. Hon har drivit blomsteraffär, arbetat som kock på sjön samt verkat inom vården, psykiatrin och kriminalvården. Sammanlagt blir det en bred och stabil grund för en begravningsentreprenör och borgerlig ceremoniförrättare. Vid tillfällen där det krävs ytterligare specialkunskaper så har hon andra knutna till sig.
– Märker jag att det behövs hjälp i sorgehuset med bouppteckning när det gällerexempelvis särkullbarn brukar jag rekommendera dem att ta hjälp av en jurist. Det är för deras egen skull och för att allt ska gå rätt till, förklarar Anette.

Hon har även kontrakterat personer som agerar i bakgrunden och utför allt viktigt arbete med i huvudsak transporter till att vara behjälplig vid större begravningar.

Fondkistan

Fondkistan borgar för trygghet

Anette är trygg i Fondkistans arbetssätt och det stöd hon som liten företagare får med det stora bolagets kunskaper och hjälp. Som begravningsentreprenör i Fondkistan kan hon koncentrera sig på det viktigaste som att hjälpa människor i sorg och guida dem genom byråkrati och önskemål om musik, plats och form hela vägen fram till ett vackert och värdigt avslut.

Och hon är som klippt och skuren för rollen. Med sin erfarenhet, sitt lugn och inlyssnande sätt att vara har hon en förmåga att vara både professionell och personlig i denna svåra tid. Något som tidigare kunder vittnar om på hennes hemsida. Hon finns till när det behövs som mest. För att svara på frågor eller bara för ett samtal.
– Jag är tillgänglig 24/7, säger Anette.

Hon konstaterar att det inte blir mycket fritid samtidigt som hon är nöjd med sitt sätt att leva. Hon tycker om att ge service och konstaterar att när hon hjälper andra människor så får hon mycket tillbaka. För henne är det en ynnest att kunna göra sitt bästa vid varje nytt tillfälle. Har den avlidne inte lämnat några önskemål om hur det ska gå till så handlar det om att lyssna in vad de efterlevande önskar.
– Mitt arbete är att möta nya människor i sorg samtidigt som jag hjälper dem med det praktiska genom en svår tid, avslutar Anette.

  • Min sista vila
  • Bouppteckning
  • Borgerlig Ceremoniförrättare

www.fondkistan.se/angelholm
Storgatan 64C, 26235 Ängelholm •
Tel. 0431-411210