Folkhögskolan Hvilan ger sina studenter möjlighet att lyckas

Folkhögskolan hvilan

Mitt i Åkarp ligger Folkhögskolan Hvilan som verkat för människors utvidgade kunskaper sedan år 1868. Sedan åtta år tillbaka har skolan även etablerat sig på åtta olika platser i Lund. Här finner mellan 700 och 800 studerande en mötesplats och folkhögskolemiljö där möjligheter och utmaningar öppnas inför framtiden.

Eduaordo Gran Villanueva Contreras är skolchef och rektor på Folkhögskolan Hvilan samt vd för Tora Vega Akademi som är folkhögskolans uppdragsbolag. Hvilan håller allmänna kurser, yrkes- och kulturutbildningar, profil- och uppdragsutbildningar samt utbildningar för nyanlända inom ramen för SFI. Hvilan har de senaste åren arbetat för att lyfta upp folkhögskolan och anpassa den för den nya tiden. Med 154 års erfarenhet vill de öppna upp för samarbeten med omvärlden och lämna den bubbla som utbildningsformen tidigare befunnit sig i. Folkhögskolan drivs som en ideell förening och syftet är att vara en religiöst och politiskt obunden folkhögskola där de studerande hittar verktyg att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen.
– Folkhögskolan Hvilan är en bildnings- och utbildningsorganisation, berättar Eduardo.

Han förklarar skillnaden med att det för dem handlar om mer än att utbilda och att bildningsperspektivet är grundläggande i deras sätt att forma verksamheten. Folkhögskolan grundades år 1868 då ett antal bönder gick samman för att öka bildningsnivån. Även om det från början bara var pojkar som fick utbilda sig där arbetade olika falanger för att snabbt få in flickor i skolan.

Bolagets namn Tora Vega kommer från ett av den första rektorns sex barn. Tora Vega Holmström växte upp på folkhögskolan och formades i en dynamisk intellektuell miljö där tidens stora frågor diskuterades. Hon blev med tiden en banbrytande modernist och nämns tillsammans med Isaac Grünewald och Sigrid Hjertén i Sverige samt Alexej von Jawlensky och Wassily Kandinsky internationellt.

Folkhögskolan Hvilan ägs av sina medlemmar

Varje år röstar medlemmarna i föreningen fram en styrelse som ska leda verksamheten och nio år har Eduardo arbetat som skolchef på Hvilan. Han förklarar att bildningsperspektivet är centralt och att det inte finns några vinstintressen.
– Vi är intresserade av att våra studerande ska få en bra undervisning, förtydligar Eduardo.

För att kunna erbjuda en adekvat undervisning krävs bra lärare och det tycker Eduardo att Folkhögskolan Hvilan lyckats med. De har erkänt engagerade medarbetare som brinner för sitt uppdrag och att lyckas med målsättningen att de studerande ska bli aktiva samhällsmedborgare. Vare sig man går i Lund eller i Åkarp är värdegrunden byggd på jämställdhet och allas lika värde. Hvilan ska vara en mötesplats för olika sorters människor. Eduardo beskriver Hvilans relationsskapande socialpedagogiska arbete som en dynamisk miljö där det går att finna inspiration och utbyte med andra och där studenterna hjälper varandra i sina studier.
– Det handlar om att bygga relationer, säger Eduardo.

På Hvilan får alla en ny chans

Folkhögskolan Hvilan har stor erfarenhet av att arbeta med personer som har särskilda behov. Flera studenter har neuropsykiatriska tillstånd som adhd, add, Tourettes, autismspektrumtillstånd eller andra funktionsvariationer. Med en strukturerad skolgång, studiecoachning och hjälp av specialpedagoger har de äntligen funnit en skolform där de kan utvecklas till sitt bästa jag. Studietakten läggs upp individuellt för var enskild person.
– Hos oss får våra studenter en andra eller rentav en tredje chans att lyckas, säger Eduardo.

Folkhögskolan hvilan

Utbildningarna som erbjuds är dels allmän kurs för att komplettera grundskola och gymnasie samt naturvetenskapliga basår med lite högre behörighet för dem som önskar läsa vidare till exempelvis läkare. Till det kommer ett antal utbildningar för att bli fritidsledare, socialpedagog eller lärarassistent. Här är det ofta äldre studenter som arbetat några år men vill byta spår eller personer som redan arbetar inom skolan men behöver utbildning för att bli fast anställda. Sedan så bedriver Hvilan en omfattande verksamhet med svenska för invandrare. I både Lund och Åkarp har de SFI-undervisning dagtid, kvällstid och på distans.
– Vi bedriver även motivationsutbildningar på uppdrag av arbetsförmedlingen, säger Eduardo.

Han förklarar att det kan vara i form av specialiserad svenskundervisning, ett utökat stöd eller att leda en person ut från en hemmasittande tillvaro ut i arbetslivet. Med ett holistiskt synsätt, respekt för varje människa och en vilja att verka för människors bildning når de resultat.
– Vi har en mångfacetterad verksamhet där alla utvecklas tillsammans, avslutar Eduardo.

Folkhögskolan Hvilan

Lilla Fiskaregatan 1A, 22222 Lund • Tel: 040 – 46 44 00 • info@hvilan.se