Mossbergs Mekaniska förverkligar dina idéer

I Södra Sandby finns en mekanisk verkstad vars specialitet är korta serier och enstyckstillverkning i aluminium och plast men har kapacitet för större serier. Maskinparken är imponerande och verkstaden tillverkar modeller till gjutverktyg och för visualisering av produkter. Det här är något för er som söker avancerad bearbetning av komplexa detaljer.

Tobias Mossberg tycker om att föra saker från idé till verklighet. Det passar bra eftersom han driver en mekanisk verkstad som får kommandocentralen i de senaste Star Trek-filmerna att te sig mossigt förlegad. Verkstadens specialitet är att arbeta med korta serier och enstyckstillverkning i aluminium och plast.
– Nu senast var vi med att ta fram en större drönare, berättar Tobias.

Med större menar han en modell vars primära syfte är search and rescue och i andra hand övervakning. Vi får inte ur honom några detaljer om vilka verktyg den utrustades med eller uppgifter om vem beställaren var. För Tobias är det en självklarhet att hålla på sekretessen. Han vet att absolut tillförlitlighet är en förutsättning för att Mossbergs Mekaniska AB ska existera framöver.

Skärande bearbetning och high tech

Tobias kom in i branschen närmast av en tillfällighet i början av nittiotalet. Lite senare ville en kund som var så imponerad av hans färdigheter arbeta mer med honom och det ledde till att han grundade Mossbergs Mekaniska AB år 1998. Redan från start var skärande bearbetning grunden där verkstaden tillverkade maskindelar och liknande detaljer. De första åren var det bara Tobias. Idag är det fem anställda som arbetar på Mossbergs Mekaniska. En på kontoret och fyra på golvet.

Mestadels arbetar de med aluminium samtidigt som de till fullo har utrustning och kunskap att bearbeta plast och rostfritt. Komponenterna de tar fram hamnar i bilar, motorcyklar och andra maskiner som rör sig. En del detaljer har varit ytterst komplicerade och några enstaka har befunnit sig över 40 timmar i maskin innan de bearbetats färdigt.
– Det är mest specialgrejer, säger Tobias.

Han berättar om postprocessorer, underprogram, konturer, hålbilder och treaxlig respektive femaxlig bearbetning. Det blir många ord som mest berör de redan insatta. Bland de minsta föremål de tillverkat utmärkte sig en sex millimeter lång skruv med tre millimeters diameter som hade ett 0,38 millimeter stort hål igenom sig. Åt andra hållet så kan de utgå ifrån ett 150 kilogram tungt aluminiumblock som efter att de skurit bort det som inte ska vara med väger runt tio, femton kilo. Det framgår att det som är udda för de flesta människor är vardag för Mossbergs Mekaniska.
– Det som skurits bort återvinns och går tillbaka in i processen, säger Tobias.

Han förklarar att det finns tvingande regelverk för hur de ska hantera restmaterial samt vilka kemikalier de får använda men att de försöker att gå ett steg längre och välja produkter som påverkar miljön än mindre.

Mossbergs Mekaniska

Legotillverkning och korta ledtider

Många jobb av de jobb som kommer till Mossbergs Mekaniska gör de utifrån kundens ritningar medan de andra gånger själva tar fram en CAD-ritning i samma veva som en prototyp tillverkas. De erbjuder också CAM-program om någon vill köra detaljen själv. Tobias beskriver hur kompetensen att arbeta med datorprogram och verkstadsteknik är svår att lära sig på en skola utan att det snarare är något som kommer med tiden då man arbetar.

Tobias är av sekretesskäl förhindrad att berätta om sina kunder och vad som tillverkas. Men vid sidan av alla specialjobb och hysch-hysch-projekt bedriver Mossbergs Mekaniska även legotillverkning. En del av det han kan berätta är att det varit till förpackningsindustrin och deras maskiner samt till projekt som går ut på att rena vatten.
– Det viktigaste för våra kunder att veta är att vi löser deras problem, säger Tobias.

Med det menar han att Mossbergs Mekaniska kan ta fram detaljer som inte existerade förut. De är specialister på det svåra. Alla anställda besitter ett stort tekniskt kunnande och de brinner för utmanande uppgifter.

Mossbergs Mek Logotyp

Vinkelhaken 1A • S.Sandby www.mossbergs.se