SmåBarn i Lund värnar om de yngsta barnen

I vare sig läroplanen för förskolan eller på universitetens utbildningar för förskollärare tas det upp särskilt mycket om barn under tre år. Ändå är drygt hälften av alla barn i förskolan i just den åldern. Vi besöker ett företag som bestämt sig för att förändra på detta. De värnar för att kunskap ska nå ut om de allra yngsta.

Helena Lindfors driver pedagogutbildningsföretaget SmåBarn i Lund. Hon är legitimerad förskollärare med drygt 20 år bakom sig i förskolan och också diplomerad småbarnspedagog. Under tiden hon själv gick den första Småbarnspedagogutbildningen år 1997, som startades av Camilla Carlberg, fick hon syn på hur de livsviktiga åren under 3 är med och formar individen. Det hon lärde sig där förändrade hennes syn på förskolan, exempelvis barnens upplevelse av introduktionen till förskolan (det som tidigare kallades inskolning). Helenas intresse för montessoripedagogiken ledde till att hon i kommande utbildningar blev anlitad som föreläsare. Under tiden fördjupades Helenas och Camillas samtal och samarbete.

Helena beskriver hur modern forskning bevisar det som Maria Montessori pratade om i början av det förra seklet. Maria Montessori var läkare och lärare vars tvärvetenskapliga pedagogik byggde på ett perspektiv med hela individen och lärandet, vilket skiljer sig en del från dagens smalspåriga och lite mer fragmenterade sätt att se på barns lärande.
– Vi är hela människor och behöver ses ur både det psykologiska och biologiska perspektivet, berättar Helena.

Camilla valde att anlita Helena mer och mer. I början av 2004 kom frågan om det skulle finnas en möjlighet för Helena att ta över Småbarnspedagogutbildningen. År 2008 blev det verklighet.

SmåBarn i Lund

Småbarnspedagogutbildningen

De som arbetar på förskolan idag har antingen gått en gymnasial utbildning och blivit barnskötare eller läst tre och ett halvt år på högskola eller universitet och kan titulera sig förskollärare. Ingen av de utbildningarna tar upp om de yngsta barnen i någon större utsträckning. Inte heller i läroplanen för förskolan står det särskilt mycket om barn under tre år. Drygt hälften av de 500 000 barn som går i förskolan är ändå just så unga vilket innebär att en stor del av personalen som ska ta hand om dem saknar konsekvent utbildning. Det är också anledningen till att Helena driver pedagogutbildningsföretaget SmåBarn i Lund. Hon vill att de yngsta barnen i förskolan ska mötas av kunniga och kompetenta pedagoger för just den åldersgruppen. Arbetet med de yngsta barnen, 1-3 år, skiljer sig mycket i förhållande till de äldre barnen, 3-5 år. Det är helt andra behov som måste tillfredsställas.

SmåBarn i Lund / Bild gjord av Louise Wester
Bild gjord av Louise Wester

Småbarnspedagogutbildningen är en ettårig utbildning som tar största delen av Helenas tid. Hon administrerar och föreläser. Innan pandemin reste Helena mellan Lund, Göteborg och Stockholm för att vid fjorton tillfällen fysiskt träffa sina kursdeltagare. Under nedstängningen peppade Helenas dotter henne att ta steget och bli digital. Nu är endast tre kurstillfällen fysiska. Helena är lyhörd inför den senaste forskningen och tar in upp till tolv andra föreläsare som alla är specialister inom sina områden. En pratar om hjärnans utveckling, en annan om motorikens betydelse, en tredje om barnets behov av skapande och så vidare. Alla med fokus på de yngsta barnen.

De yngsta barnens egen läroplan

År 2020 skrev Helena, tillsammans med två andra författare Camilla Carlberg och Ann Granberg, en egen läroplan för de yngsta barnen. De kände att läroplanen för förskolan, Lpfö-18 saknade de yngsta barnens behov och perspektiv. Boken har lett till att många pedagoger som arbetar just med de yngsta barnen fått stöd och hjälp i sitt arbete. Det skiljer sig nämligen så mycket från de äldre barnen. En ettåring kan tex ofta inte gå, äta själv, prata och behöver mycket omsorg och vuxenkontakt.

Andra kortare kurser

Ett av Helenas specialområden är anknytning vilket är en psykologisk utvecklingsteori som visar hur barn anpassar sig till sina föräldrar/vårdnadshavare och andra viktiga vuxna i sin närhet samt barnets behov av stöd och tröst för sitt utforskande. Det är särskilt viktig kunskap vid barnets start i förskolan. Andra kurser och föreläsningar hon håller i tar upp basbehoven, tex mat, sömn och rörelse, vilket är fullständigt centralt hos varje människa och inte minst i de riktigt små barnens utveckling.
– Det finns inget utrymme för lärande om vi inte tar hand om de mest grundläggande behov vi har, säger Helena.

Vid sidan av Småbarnspedagogutbildningen håller hon i egna kortare kurser. Allt är fokus på de yngsta barnens utveckling, behov och rättigheter, men tar också upp pedagogens roll och miljöns betydelse. Att arbeta på förskola handlar så mycket mer om än att finnas där för barnen. Det är ett stort arbete att klara av att möta alla olika föräldrar/vårdnadshavare liksom olika kollegor. Det är ett viktigt relationsarbete. Hennes budskap är tydligt. Som pedagog ska man stå upp för sitt uppdrag och därmed barnen.
– Man behöver våga vara en viktig vuxen, säger Helena.

Det lär hon sina studerande på Småbarnspedagogutbildningen och det är också saker som hon vill sprida över ett större område. Därför har SmåBarn i Lund digitala kvällskurser som är prisvärda och populära. Helena beskriver sig själv som praktiknära och hon tror det är en del av framgången. Man behöver inte vara utbildad pedagog för att delta. Det viktiga är att man är intresserad av att ta till sig kunskap om de allra yngsta barnen.

Helena vill nå ut till fler och sätta fokus på de allra yngsta barnens behov och perspektiv. Hon har för avsikt att publicera en bok så småningom. Det enda hon saknar för att förverkliga alla sina tankar är egentligen tid.
– Barnen är vårt samhälles framtid och för att förändra vår värld måste vi börja från början med de allra yngsta.