Wikan Personal kan personal

Wikan Personal

För alla som söker flexibla och effektiva bemannings- och rekryteringslösningar i sydvästra Skåne finns sedan 2013 en lösning. Wikan Personal är ett expansivt personalföretag som från sitt inbjudande Lundakontor ombesörjer sina kunders personalbehov i Lund, Malmö och Helsingborg. Med service som honnörsord, god lokal kännedom och en vilja att göra mer än vad som förväntas av dem växer de nu över hela Sverige

Wikan Personal startade år 2011 i Kristianstad och Tomelilla. Målsättningen från början var att arbeta sig uppåt i landet och etablera flera kontor. Inte för glädjen att starta kontor utan för att klara av att motsvara det behov av effektiva bemannings- och rekryteringslösningar som många företag har. Numera är Wikan Personal representerat på fjorton platser i Sverige från Skåne i söder via Stockholm upp till Skellefteå i norr men huvudkontoret är fortfarande beläget i Kristianstad.

På Lundakontoret är Lisbeth Ahlkvist platschef och konsultchef. Hon förklarar hur expansionen gått till. Det första kontoret i Småland öppnades exempelvis efter att trähusindustrin där använt sig av Wikan i Kristianstad när de skulle lägga ned en fabrik i Hässleholm. Under ett lyckat omställningsuppdrag där Wikan lyckades slussa ut de anställda till andra arbeten växte uppdragsgivarens nyfikenhet på deras förmåga att hantera stora prövningar.
– Wikan Personal är lokala och nära så man valde att starta upp kontor i Eksjö och Vetlanda, berättar Lisbeth.

Framgångshistorier har en förmåga att sprida sig, så länge de lyckas. Det är som med rykten och förtroenden. Det tar tid att bygga upp dem men de kan också ödeläggas på ett ögonblick. De som arbetar Wikan Personal sätter en ära i att alltid leverera på topp. På Lundakontoret är de tre inhouse och snittar på 120 till 150 personer hos kund. Av de sistnämnda kommer flera att få direkt anställning av kund samtidigt som Wikan Personal får in nya uppdrag och behöver anställa fler.

Arbetar inom både kollektiv- och tjänstemannasidan

Wikan Personal är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som följer bemanningsavtalet. Deras kunder befinner sig vanligtvis inom industrin, mekaniska verkstäder och transport. Det rör sig till största delen om praktiska arbeten. Samtidigt består ungefär tjugo procent av deras verksamhet utav tjänstemän och förmedling och rekrytering av ekonomiassistenter, plats-, produktion- och driftschefer.
– Hundra procent av våra anställda lyder under kollektivavtal, berättar Lisbeth.

Wikan Personal hjälper företag att finna ny arbetskraft, när de är i behov av specialkompetenser eller har omställningar som arbetstoppar, semestrar och annan frånvaro. De utför hela processen, söker och rekryterar personal samt hyr in vid behov.

För att lyckas expandera i en konkurrensutsatt bransch behöver både kunder och medarbetare känna sig trygga. Det handlar om att samtidigt vara en bra leverantör och en bra arbetsgivare. För att det ska fungera behöver var anställd på Wikan Personal en stark lokal förankring och god kännedom om den lokala marknaden. Och de behöver träffa sina anställda. Trots att de har ett vackert och bekvämt kontor centralt beläget i Lund är var och en mest ute för att möta sina kunder och anställda i den dagliga verksamheten.
– Vi skapar och underhåller relationer, säger Lisbeth.

Med kunderna pratar de om hur deras behov av arbetskraft motsvarar deras förväntningar, men sina anställda pratar de om utrustning, arbetsförhållanden, skyddsutrustning och semestrar. Konsulterna är kittet som för parterna samman. Från en vinkel kan man se Wikan som problemlösare och ur ett annat perspektiv kan man dem likna med tolkar som kan prata med båda sidorna.
– Vi ska inte vara störst eller billigast men vi ska ge kvalitet och vara nära, säger Lisbeth.

Wikan Personal hittar rätt personer

En lyckad rekrytering betyder mycket för ett företag en mindre lyckad kan vara katastrofal. Förloppet börjar hur som helst alltid med att ett företag erbjuder ett jobb som en eller flera vill ha. Wikan Personal har kunnighet och erfarenhet att sortera ut rätt person till rätt tjänst. Det första som behöver göras för Wikan Personal är att sätta sig in hur deras kunds fungerar och vilka behov det är som ska tillgodoses. En persons kompetens och erfarenhet är en sak, hur den personen passar in i gruppen och trivs en annan.
– Den dynamiska biten är nog så viktig liksom arbetsmoralen, säger Lisbeth.

I slutänden är det kunden som avgör vem som de tror är rätt person. Wikan Personal har förmågan att göra urvalet snävt och de träffar oftast rätt. Lisbeth menar att det beror på erfarenhet, noggrannhet och engagemang. Just nu söker Wikan Personal aktivt efter chaufförer med C- körkort och YKB kompetens. Men oavsett om man har en specialkompetens eller håller på att utbilda sig så ska man höra av sig till dem.
– Vi hjälper människor ut i arbetslivet, avslutar Lisbeth.

Din lokala samarbetspartner inom rekrytering och bemanning

Tel: 046-5408590 • www.wikan.se • Skiffervägen 102, 22478 Lund