Dahllöf Snickeri bygger med känsla för det vackra

Dahllöf Snickeri

Vi besöker en snickare i Falköping som specialiserat sig på att renovera äldre hus. Med en utsökt känsla för att tillföra ett estetiskt tilltalande resultat i ett praktiskt beställt jobb sprider sig ryktet om deras yrkesskicklighet från mun till mun.

När Anton Dahllöf växte upp var hans far arbetsledare för ett par byggföretag utan att vara ha en bakgrund som snickare i egentlig mening. Ett par år in på det nya seklet köpte han så ett byggföretag i samma veva som Anton började på gymnasiet. Anton skulle absolut inte bli snickare han heller så han läste företag och ekonomi. Att ha en pappa som driver företag kan vara av godo när man söker sig till en bra praktikplats och när man sedan vill ha ett jobb.
– Så det var egentligen pappas fel att jag hamnade här, säger Anton med en blinkning.

Det som gjorde att han övertygades om att snickare ändå var hans kall var att han redan från början engagerades i designen av finsnickerier. Ett tag hade Anton en dragning till att bli arkitekt men det var det mindre formatet som lockade. När han startade sitt första egna företag år 2016 var det förvisso som byggnadssnickare han fick jobben men med tiden blev det mer inriktning på äldre hus och renoveringar.
– Jag är ganska så estetiskt lagd av mig, förklarar Anton.

Han förklarar att det praktiska kommer i första hand men att det estetiska uttrycket är viktigt för det slutliga intrycket. Anton tror att människor mår bra av att bo och leva i det som är vackert. I många fall kan det innebära mer jobba att renovera ett hundraårigt hus än att bygga ett nytt men när man tar tillvara historien och arvet från de första byggarna och lyfter fram deras intentioner blir resultatet oefterhärmligt.
– Det blir också många fler frågor om hur man ska göra vid en renovering än om man bygger ett nytt hus där man har en ritning att utgå ifrån, berättar Anton.

Numera har Dahllöf Snickeri fått sig ett namn om att kunna få till en praktisk och estetisk tilltalande lösning när det gäller att bygga om äldre hus som bestått av flera lägenheter till en enfamiljsbostad. Ett jobb kan börja med att de ska renovera ett badrum och får en fråga om det går att göra större. Förutom yrkesskicklighet i händerna krävs det en förmåga att se bortom tidigare planlösning och bygga upp något nytt som ändå har en finish som smälter in.
– Ofta blir det stora förändringar när ett hus där det bott människor i flera generationer ska byggas om för att passa dagens krav och önskemål, säger Anton.

Målet är att se helheten och måna om detaljerna

För Anton kan det handla om att förmedla en helhet som han med sitt kunnande anar men som få andra kan föreställa sig. I slutänden blir kunden glad över att de tog diskussionen och gjorde lite mer än vad som var planerat från början. När den förväntat plottriga planlösningen byggts om och det trånga trapphuset förvandlats till en ljus välkomnande entré kommer de även njuta mer av sin bostad.
Anton har för vana att säga vad han tycker och själv skulle gjort samtidigt som han lyssnar på vad kunden egentligen önskar. Han är tydlig om att han ser det som en dialog och att besluten ska ske i samförstånd med varandra.
– Helst ska värdet av huset öka med lika mycket som kunden lägger på vårt jobb men det får gärna vara mer, säger Anton.

Han berättar att han ofta blir känslomässigt engagerad i renoveringar av äldre hus och vill göra jobbet som om det vore till sig själv. Han vill att bygget i sig självt får ett mervärde. Men det får inte ske på bekostnad av kundens budget eller Dahllöf Snickeris arbetsinsats. Det ska finnas en balans.
Anton berättar att han gärna kommer tillbaka för små jobb åt gamla kunder. Han ser en trygghet för det långsiktiga projektet att leva i ett hus som utvecklas med sina ägare. Med tiden har de återkommande kunderna pratat med sina grannar, släktingar och kompisar och därmed bidragit till fler nya kunder för Dahllöf Snickeri.

Förfrågningarna har blivit så många att Anton förmedlat en del uppdrag till andra snickare. Han ser ingen anledning till att växa och ha fler anställda än en handfull snickare. Det slutgiltiga målet är inte att bli en aktör som säger ja till alla jobb. Anton vill känna stolthet för det han gör, ha tid med bra kundrelationer och ha roligt på jobbet.
– Att göra ett bra jobb behöver inte handla om att det ska kosta mer, ofta handlar det bara om att tänka lite mer innan man börjar, avslutar Anton.

Östertullsgatan 18B
521 46 Falköping
Tel. 070-309 20 29
info@dahllofsnickeri.se
www.dahllofsnickeri.se