Hellmans Glas förenar modern teknik med traditionellt hantverk

Hellmas Glas

Vi besöker ett komplett glasmästeri som utför allt man kan förvänta sig plus lite mer. De utför allt inom planglas och bilglas vilket är de två grundpelare företaget bärs upp på. Här får man hjälp med trasiga fönster, fönsterrenoveringar, inredningsglas, uterum, glasräcken, terrasser samt lagning av stenskott och att byta vindrutor.

Bröderna Åke och Martin Hellman farfars far grundade Hellmans Glas år 1917. Företaget har varit aktiebolag sedan 1956, så det är både historia och förpliktelser som följde med i övertagandet. Bröderna har ett ansvar för sina anställda, sina kunder och familjenamnet.
– Som fjärde generationens glasmästare blir man mer eller mindre infödd i yrket, säger Åke.

Glasmästeriet är centralt beläget på Trädgårdsgatan i Falköping och det förklaras med att de ursprungliga bröderna Hellman byggde en del av huset redan 1949 medan den andra delen övertogs under 60-talet från ett café. I dag skulle det vara vansinnigt att bygga upp en hantverksverksamhet med verkstad så centralt med tanke på de kostnader det skulle medföra. De nuvarande bröderna Hellman ser andra problem. Det är svårt för lastbilar att utföra leveranser plus att det är snäva utrymmen och trappor som försvårar den dagliga verksamheten.
– Nu är det här vi ligger så vi gör det bästa utav det, säger Åke.

För kunderna är däremot läget optimalt. Under 1990-talet tillkom en bilhall med plats för två bilar och det är onekligen trevligare för kunderna att ströva runt i innerstan än ute i ett industriområde medan de väntar på att få sin vindruta lagad. Numera är det lätt att laga ett stenskott, vilket rekommenderas, då det är betydligt billigare än att vänta, låta sprickan växa och till slut tvingas byta hela rutan. Hellmans Glas är en auktoriserad bilglasverkstad vilket i ungefär trettio år har varit ett krav för att arbeta med glas för bilar, dels beroende på att det numera är teknik som behöver kalibreras efter ett byte men främst av säkerhetsskäl, vindrutan är en bärande del av bilen.

Alla litar på de andras kompetens hos Hellmans Glas

Hellmans Glas gör egna aluminiumprofiler för inglasningar av exempelvis uterum och kan leverera skräddarsydda lösningar. Beroende på vad rummet ska användas till har de såväl helisolerat som oisolerat glas samt olika lösningar för skjutpartier. Annat som blivit populärt är glasräcken, terrasser, glastak, speglar och inredningsglas som kan användas i stället för kakel ovanför diskbänken.
– För att göra ett bra jobb behöver man vara noggrann och följa de riktlinjer som finns, säger Åke.

Förutom han och Martin arbetar Andreas och Stefan på Hellmans Glas. Alla är utbildade glasmästare och de har delat arbetena mellan sig så att de gör det de trivs bäst med och kan utvecklas i. Därför arbetar exempelvis Stefan nästan uteslutande med bilglas och Andreas är expert på fönsterrenoveringar. Martin ansvarar för större projekt som glastak, fasader och besvärliga montage medan Åke mest tycker att han sitter på kontoret där han hanterar skadeärenden och räknar på jobb eller är ute på fältet och möter kund. De är alla medvetna om att de är beroende av varandra och litar på att alla gör det de ska.
– Det måste vara så att man ska vara duktig på mycket men vara mästare på en sak, säger Åke.

Grundkunskap är en förutsättning för att vara en duktig glasmästare. Att vara nyfiken och vilja lära sig mer är det som skiljer ut mästaren från praktikern. På Hellmans Glas uppmuntras alla att vidareutbilda sig och följa med i utvecklingen.

Viktigast av allt är ändå service och säkerhet. Vid vindrutebyten erbjuder Hellmans Glas en gratis lånebil. När det gäller renoveringar av stora glaspartier som räcken, tak och väggar informerar de alltid om vad som sitter där i dagsläget och om det är tillräckligt säkert. Kundens önskan styr processen men säkerheten går främst.
– Vi är stolta över vårt yrkeskunnande, avslutar Åke.

Trädgårdsgatan 34-36
521 46 Falköping
Tel. 0515-10595

ake@hellmansglas.se
www.falkoping.glaskedjan.se