Emils Energi & Fastighetsteknik tar hand om allt

Möt ett företag som arbetar för en hållbar framtid. De utför allt inom det fastighetstekniska. El, vvs och allt runtomkring. De är specialiserade på energisparande åtgärder och de är ett av Lidköpings nu snabbast växande företag.

Emils Energi

Att bröderna Emil och Anton Kristofersson som driver Emils Energi & Fastighetsteknik skulle arbeta med något inom bygg var väntat. Med en pappa som elingenjör, morfar som ägare till ett stort byggbolag och en farbror som också var i branschen är det inte svårt att föreställa sig att en av deras anfäder var med och placerade ut den första grundstenen till det som skulle komma att bli Lidköping. Nuförtiden kan man säga att Emils Energi & Fastighetsteknik utför allt fastighetstekniskt inom bygget.
– Det är i princip allt utom det snickaren och målaren gör, säger Emil.

Efter det att Emil gått ut yrkesgymnasiet med vvs som inriktning arbetade han först på en större firma innan han beslöt sig för att öppna eget för drygt tio år sedan. Sedan gick det snabbt. Fast övertygad om att alltid göra ett bra jobb hjälpte det till att sprida ryktet om Emils Energi & Fastighetsteknik förmåga att utföra jobbet på rätt tid och till rätt pris. Anton kom in i bolaget som vvs-ingenjör och jobbar mot fastighetsbranschen som certifierad energiexpert.
– Totalt är vi nu tretton eller fjorton beroende på hur man räknar, säger Anton.

Med det menar han att det är två personer som de tar in vid behov. Företaget har egna elektriker, kylmontörer, folk som arbetar med vvs och andra som arbetar med industri och utför licenssvets. De utför alla förekommande arbeten från att installera värmepumpar och sätta upp laddstolpar till att bygga ny ventilation eller förbättra en befintlig anläggning. Spetskompetensen de erbjuder ligger inom energi.

Emils Energi

Det går att sänka elkostnaderna

Firma Emils Energi & Fastighetsteknik utför energideklarationer. Enkelt kan det beskrivas som att man först samlar in data om hur det ligger till i dagsläget. Det sker med studier utav ritningar och information av fastighetens storlek, typ av upp värmning och ventilation samt mycket mer som tillsammans med en platsbesiktning ger en helhetsbild. Därefter tas en sammanställning fram som ger förslag på vad som går att göra. Det är en kvalificerad process som ger specifika svar på hur energiförbrukningen kan minskas och ge fastigheten en bättre energiklass.
– Tillsammans med räntor är driftskostnaderna höga poster för fastighetsägare, säger Anton.

Räntorna kan man knappast påverka men väl kostnaderna för energiåtgången. Tillsammans med försäljning och installation av värmepumpar gör det att Emils Energi & Fastighetsteknik står stadigt även om arbetet med nyproduktionen utav hus sviktar.

Kunderna finns inom en femtonmilsradie. De utför arbeten i Karlstad, Kungsbacka, Göteborg, Skövde lika gärna som i Lidköping. I företaget finns även Kristian Lund som arbetar som säljare utav värmepumpar och tjänster samt inköpare utav material. Två viktiga områden som avgör om ett företag är framgångsrikt eller inte. Särskilt i dessa tider när det finns ett uppdämt behov av att energisparåtgärder. Få tror på drastiskt sjunkande elpriser. Många vill göra något för att förbättra sin situation.
– Vi har tänjt lite på gränserna för att klara efterfrågan, säger Kristian.

För närvarande diskuterar många om att det inte finns en konkurrens om jobben men däremot en kamp om att få material att arbeta med. Bristen av halvledare gör sig påmind. Risken finns att det pågår under flera år. Nu när stora länder Europa slutar med gas behöver de ersätta det med något annat och då står värmepumpar högt på listan.

Emils Energi & Fastighetsteknik är i en expansiv fas. De har på kort tid fått några stora fastighetsbolag som kunder. Värdena som kommer från de tidigare generationerna står fast. Det handlar om att alltid göra kunden nöjd. Det är viktigast i alla lägen. I det ingår det att finnas till hands och att en och samma kontakt svarar i telefonen när en kund ringer.
– När man lämnar en kund ska det vara bra, vi ska inte behöva åka tillbaka för att göra om ett jobb, avslutar Emil.

Emils Energi