Reikicentrum Lidköping lever med energin

Reikicentrum Lidköping

Reiki är en healingform som utgår från händerna och hur de möter en kropp. Det är en tusenårig healing metod som i sin moderna form skapades av Usui Mikao år 1922 och som utvecklas kontinuerligt.

Makarna Liliann och Bengt-Arne Gustavsson driver Reikicentrum Lidköping. Liliann kom i kontakt med Reiki år 1996 långt innan Facebook eller Google kunde tala om vad det var. Hon fick erbjudande om att gå en kurs i detta och kände instinktivt att det var något för henne. Liliann beskriver hur hon omedelbart blev begeistrad och att denna japanska handpåläggningsform var något hon kunde ta med sig överallt i världen. Hon började praktisera Reiki professionellt 2004 och introducerade Angelic Reiki i Sverige 2010.
– Man behöver vara på alerten och lära sig allt det nya som kommer, berättar Liliann.
Hon beskriver hur kroppens självläkande system för det mesta fungerar men att de i enstaka fall behöver hjälp. Liliann liknar fallerade inre funktioner vid variga sår som behöver tas hand om och att den som behärskar Reiki har förmåga att utföra det.
– Det inre såret kan vara ett trauma, en operation som inte gick så bra eller en känsla av värdelöshet, säger Liliann.

Liliann jämför Reikins olika varianter med antalet versioner av mobiltelefoner. En del har extremt många gigabyte och andra färre, de finns med olika täthet i sina skärmar samt i olika färger och storlekar. Liliann förklarar att hon kan rengöra och heala de inre såren med hjälp av de verktyg hon har och att det med hennes insamlade kunskap gör det möjligt att använda olika metoder för att nå riktigt djupt. Hon kan även göra detta på distans och kan därmed på samma dag ta emot klienter som befinner sig i Stockholm, Köpenhamn och Luleå.

Reikicentrum Lidköping

Ett hack i kroppens energiflöde

Liliann ser det som sin främsta uppgift att rengöra sina klienters inre sår. Hon förklarar att hon inte kan berätta för en kropps självläkande system vad det ska göra utan endast föra det tillbaka till sin funktion och underhålla det. Hon strävar efter att hennes behandlingar ska utmynna i en bättre livskvalitet. För att veta hur hon ska hjälpa rekommenderar Liliann ett besök där hon tillsammans med klienten gör en kartläggning för att leta efter mönster och på så sätt hitta de verktyg som ska användas.
– Jag lägger ett frö, sedan får man vattna och se vad som händer, säger Liliann.

Reikicentrum Lidköping

Hon förklarar att man med Reikins hjälp själv kan få verktyg att lära sin kropp att läka sig själv. Det finns saker som människan förut visste om men efter har blivit itutad att läkemedel för det ena eller det andra ska klara av det svåra att läka inre sår. Liliann förklarar att det finns en energiskala i varje människa och att det handlar om att tillföra energi där det behövs.
– Vi vet, jag lovar att alla vet allting, men det gäller att gå förbi det logiska sinnet och läka dom sår som finns genom den fysiska kroppen, säger Liliann.

Själva ordet Reiki står för universell livsenergi vilket Liliann är den första som erkänner att det är svårt att greppa. Inte heller läkarna kan beskriva vad utbrändhet eller en negativ självbild består utav. Liliann vet däremot att kunskap om Reiki kan fungera som en inre gps och tala om den rätta vägen för kroppen att tas omhand. Det kan handla om att veta att den där känslan av att behöva gå ut och gå varje dag eller att avstå från visst i förmån för annat är det som leder till ett friskt liv.

Behandlingar och kurser

Liliann blev Grand Master 2003 och Bengt-Arne 2013. Utöver behandlingar i Reiki och shamansk healing utbildar de även nya Reikiutövare i sitt hem på Stubbgatan i Lidköping. På Reikicentrum Lidköpings hemsida finns ingående beskrivningar av behandlingar de utför, vilka kurser som erbjuds och vad det kostar.
Hon menar att själva problemet är att många inte hör den inre rösten tydligt. Det finns så mycket som ropar högre. Liliann beskriver hur kraften i Reikins handpåläggning efter ett tag tystnar det ovidkommande skvalet och öppnar upp för rena tankar. Det är ett energiflöde som når den inre gps:en djupt i kroppen och får den att fungera som det är tänkt.
– Alla har det här i sig, det handlar bara att få kontakt med det, avslutar Liliann.

Stubbgatan 4, Lidköping
Tel. 0701-304424
info@reikicentrum.se
www.reikicentrum.se