Måleripensel & Färg i Väst sätter färg på tillvaron

Målarmästare, smaka på ordet, det finns tyngd bakom den titeln. Det krävs skicklighet och erfarenhet för att nå dit. Här är företaget som förskönar och förnyar ytor på bredden, längden och tvären. Inomhus och utomhus. På kontoret likväl som i sovrummet.

Lars Byhman

Lars Byhman började som lärling på en målerifirma i Uddevalla i slutet av 80-talet och lärde sig yrket från grunden. Som anställd förkovrade han sina kunskaper för att för tio år sedan föräras med ett mästarbrev som är ett bevis för målarens enastående skicklighet och en trygghetsgaranti för kunden.
– Efter det bestämde jag mig för att starta eget, berättar Lars.

Många känner sig kallade, få blir utvalda och än färre klarar mästarprovet. För att tilldelas ett mästarbrev behöver man sedan tidigare inneha ett gesällbrev, vara verksam inom yrket och genom prov visa sin yrkesskicklighet. Utöver hantverksskickligheten ska man också visa kompetens för att leda ett företag med färdigheter inom bokföring, budgetering och kalkylering.
– Jag har höga krav på mig att alltid göra ett gott arbete, säger Lars.

Måleripensel & Färg i Väst renoverar allt invändigt och utvändigt. Där det behövs färg och tapet kommer de till sin rätt. Vi möter Lars och hans lärling i Lysekil i ett sagolikt vackert hus byggt 1910 där de precis rivit allt ned till putsen och bredspacklat väggarna för att få en absolut jämn yta för ytskiktet. Lars håller som bäst på att limma och spackla igen ett parti med bröstpanel där han ska ådra om mittkärnan och lyfta fram ursprungstanken.
– Vi målar och förskönar, säger Lars.

Som målarmästare behärskar Lars naturligtvis de gamla målningsteknikerna men det är egentligen i grundarbetet som hans skicklighet syns som tydligast. De snabba, säkra rörelserna med spackelspadarna, rytmen och flytet i arbetet, ögats möte med handen samt en självsäkerhet bekräftar detta. Att se någon som så fullständig behärskar ett hantverk är en upplevelse.
– De gamla teknikerna har jag lärt mig av Anders Darwall som var en legendarisk konservator i Hunnebo, säger Lars.

Lars tycker om att arbeta med linoljefärg och andra äldre metoder men rättar sig efter vad kunden önskar. Dekorationsmåleriet upptar ändå bara mellan tjugo och tjugofem procent av jobben. Det han kallar det vanliga måleriet är ändå basen i verksamheten.

När vi frågar om vilken färg som är bäst svarar Lars diplomatiskt att många har en bestämd uppfattning av vilken färgtillverkare som är bäst och i vilken kulör den ska brytas i. Det gör att han vid renoveringar låter kunden bestämma och att han därför arbetar med alla förekommande varumärken.
– Är kunden nöjd är jag nöjd, säger Lars.

Firma Måleripensel & Färg i Väst har specialiserat sig på att renovera gamla fönster. Lars berättar han skrapar, byter ut ruttet trä, målar, kittar och byter vid önskemål ut de gamla glasen till energiglas. För detta arbete är han auktoriserad och han har en verkstad där han kan göra jobbet ordentligt. Det minutiösa arbetet passar en pedant som Lars.
– Jag målar alltid för att kunden ska komma tillbaka och jag har många återkommande kunder, avslutar Lars.

 

Ekgatan 12c
Lysekil
073-677 18 84

lasse@maleripensel.se
www.maleripensel.se