Stångenäs Försäkringsbolag är nära och tillgängliga

Stångenäs Försäkringsbolag

I Lysekil, Tanum, Sotenäs, Uddevalla och Munkedals kommuner finns ett personligt försäkringsbolag som tecknar hem-, villa-, fritidshus-, lantbruk-, gård mm. För andra typer av försäkringar samarbetar de med Länsförsäkringar. Målet är att arbeta nära sina kunder och vara till hands när det verkligen behövs.

Stångenäs Försäkringsbolag

Stångenäs Försäkringsbolag bildades år 1855 utav några av ortens lantbrukare. Då var namnet Stångenäs Härads Brandstodsbolag och som namnet antyder var det framför allt yttre skador orsakade av brand eller naturkrafter medlemmarna ville försäkra sig emot. På den tiden betalades inte någon premie utan medlemmarna bidrog i stället solidarisk vid uppkommen skada. Från och med början av 1900-talet började medlemmarna betala årliga premier (som då var lägre än självrisken).
– Jag har letat efter företag som skulle kunna vara äldre men har ännu inte hittat något i trakten, säger Anki.

Rent juridiskt är Stångenäs Försäkringsbolag ett ömsesidigt försäkringsbolag som fungerar ungefär som en ekonomisk förening. Försäkringstagarna är delägare och vinsten återinvesteras i bolaget.
– Ett aktiebolag söker ofta vinst medan vi hellre ser lägre premier för våra kunder, berättar Anki.

Stångenäs Försäkringsbolag tecknar idag för egen räkning hem-, villa-, fritidshus-, lantbruk-, gård-, mm i Lysekil, Tanum, Sotenäs, Uddevalla och Munkedals kommuner. De gör gärna besök hos försäkringstagaren för att bygga relationer och se till att försäkringstagaren är rätt försäkrad.

Det är viktigt att vara nära när det händer något

säger Anki Lindgren som är anställd VD på bolaget.

På Stångenäs Försäkringsbolag tror de att man i framtiden arbetar mycket med att förebygga för att förhindra skador. Stångenäs Försäkringsbolag ser det som sin uppgift att hjälpa kunderna så gott det går. Med det som är rimligt. De samarbetar med ett besiktningsföretag som åker ut vid vattenskador, brand och inbrott och Stångenäs Försäkringsbolag tycker att det personliga mötet vid sådana här situationer är otroligt viktigt. Stångenäs Försäkringsbolag förklarar att det är viktigt att få snabb åtgärd oavsett om man förlorat ett helt hem eller tappat sin i-pad. Stångenäs Försäkringsbolag lyssnar på sina kunder och därför är en allrisk sedan många år inkluderad i hemförsäkringen. Allriskskadorna är bolagets vanligaste skador.

Stångenäs Försäkringsbolag klarar av att hålla bra premier och låga självrisker tillsammans med en nära och familjär service. Det är lätt att komma in på kontoret. De flesta av dem vet att det är Anki och June som tecknar nya avtal och sköter skaderegleringen.
– Kunderna kommer in hit med kvitton och gör en skadeanmälan. En del tycker det är enklare än att ta det via en hemsida eller telefon, säger June.

Att vara nära och tillgängliga är Stångenäs Försäkringsbolag stora styrka. Andra fördelar är låga premier och självrisker.
– Vi tecknar enbart försäkringar i våra närkommuner för att kunna vara Personliga – Enkla och Nära, avslutar Anki.

Skeppargatan 4D, 453 35 Lysekil • Tel. 0523 – 482 32 • info@stangenasfb.se