ER Sten och Bygg AB klarar jobbet

Stensättning är huvudinriktningen. Att leverera ytor som står sig över en lång tid och som tål att synas i skarvarna. Murar, stenplattor, granitskivor på grunden och allt som hör till. Utöver det uppför ER Sten och bygg även altaner och målar husfasader.

För tre år beslöt sig Roland Linins och Johnny Ralbring för att pröva sina vingar och starta eget. Roland hade under en längre tid erbjudits att köpa in sig på firman han då arbetade på utan att riktigt se att det var rätt väg att gå. Det var ju att ta över en annans livsverk och inte att starta något eget från grunden.
– Då sa jag till Roland att det är bättre om vi startar jag och du, säger Johnny.

Sagt och gjort. ER Sten och Bygg AB bildades år 2019 från noll och ingenting. Det enda de hade med sig in var viljan att lyssna på kunden, göra ett fantastiskt jobb och sedan överträffa alla förväntningar. De två är inga duvungar precis. Johnny har till exempel kört kran i trettio år och känner branschen bättre än sin egen garderob. Roland kom till Sverige från Riga år 2000 och hamnade så småningom i byggbranschen där han arbetat med många olika moment och lärt sig yrket från grunden.
– Men jag har också studerat juridik, avslöjar Roland.

Det Johnny och Roland framför allt arbetar med idag är markarbeten. Till största delen lägger de sten och anlägger trädgårdar. Stensättning är ett arbete som kräver stor noggrannhet i förarbetet för att bli lyckat. Ett slarvigt jobb avslöjas snabbt eftersom det vid regn visar sig att vattnet rinner åt fel håll eller att enstaka stenar reser sig eller sjunker och skapar oönskade kanter efter en tid. Att anlägga en mur kräver också erfarenhet och skicklighet. Det här är ytor och detaljer som förväntas utstå vädrets alla nycker i tiotals år och då är det bra med erfarenhet när jobbet utförs.
– Det spelar ingen roll hur dyra stenplattor man använder, det är under stenen som resultatet avgörs, berättar Johnny.

Han förklarar utförligt hur de utför ett bra grundarbete innan de lägger sten. Vi besparar er alla detaljer men erkänner att de var fler än vi väntade oss. Det visade sig vara mer än grus, duk, rör för dränering och sand. Han beskriver också att varje arbete kräver sin egen utredning innan arbetet kan sättas igång. Frågor som måste besvaras är hur marken är beskaffad och om det behövs sprängas eller inte.
– Vi föreslår alltid det som är bäst för kunden i det långa loppet, säger Roland.

En sak ER Sten och Bygg tänker på är hållbarhet och de drar sig inte för att återanvända sten som med åren fått en patinerad yta och direkt smälter in i uppväxta miljöer. Andra jobb de gör ar att bygga altaner, måla husfasader och klä betongfasader med granitplattor.

När ER Sten och Bygg gör stenläggningen och anlägger murarna får de ofta frågan om de kan sköta tillförsel av jord och plantering av träd och buskar vilket de också gjort. Faktum är att de gjort det så bra att folk numera hör av sig till dem och undrar om de inte kan hjälpa till med att anlägga hela trädgårdar.
– För privatpersoner är det 50 procents rutavdrag på arbetet när vi tar bort den gamla trädgården och planterar träd och buskar, berättar Roland.

Här förtydligar Johnny att de arbetar med både ROT och RUT och att de mer än gärna förklarar för sina kunder hur de kan använda sig utav skattelättnader för att minska på sina utlägg. Under åren har de utfört jobb på några timmar som inneburit att ta bort en sten som stör i en trädgård till att anlägga parker på tusentals kvadratmeter. Johnny säger att inga jobb kan bli för små eller för stora. De klarar av det.
– I slutänden handlar det bara om att hela tiden göra det bästa man kan, avslutar Johnny.

Er Sten och Bygg logotyp

ER Sten & Bygg
Pilvägen 1
457 60 Hällevadsholm
Johnny 0760-103522
Roland 0700-223162
erbyggab@gmail.com