Essgebe Redovisning håller koll på din ekonomi

Kloka företagare vet att det är bäst att lämna siffror och ekonomi till dem som kan för att istället ägna sig åt kärnverksamheten. Så gräv där du står. Det blir oftast bäst om man gör det man brinner för och är duktig på.

Ett par specialister på redovisning, revision och skatterådgivning är Essgebe Redovisning AB som ligger i hjärtat av Hällevadsholm i Munkedals kommun. Redovisningsbyrån drivs av Sven Börjesson och Eva Johansson som drivit verksamheten sedan 2007. Fjorton år kan i sig tyckas vara en respektingivande lång tid men deras samarbete började faktiskt långt tidigare. Faktiskt redan på 1960-talet då Sven började som banktjänsteman och därefter blev kamrer på ett åkeri. Viljan att göra något på egen hand ledde till att han 1979 startade upp en verksamhet som främst handhade testamenten, bouppteckningar och arvskiften. Kundstocken växte och han insåg att han behövde hjälp, så 1984 anställde han Eva som lärt sig den då nya datatekniken. Med tiden blev det tydligt för dem båda att de förstod och kompletterade varandra på ett utmärkt sätt och att det skulle vara mer effektivt att driva ett företag tillsammans. Nu arbetar de i huvudsak med klassisk bokföring från början fram till årsredovisning.
– Vi har många småföretag men har varit med på resan där enmansföretag växt till att ha 25 anställda. Vi har varit med på koncernredovisning samt fusionerat några bolag, säger Eva.

Kravet på att bokföringen förutom att den ska skötas korrekt ska vara transparent för myndigheter har också ökat när deras kamp mot ekonomisk brottslighet blivit tydligare. En utveckling som gagnar stabila relationer och långsiktiga samarbeten.
– Det blir också tryggare enligt GDPR-lagen. Vi vet hur man ska arbeta med den, fyller Eva i.

Att följa med i tiden och hålla sig uppdaterad är av stor vikt. Sven avslöjar att när han började så gällde femtusen kronor som insats för att starta ett aktiebolag. Just reglerna för hur stort aktiekapitalet ska vara har som bekant ändrats med åren. Eva och Sven diskuterar om ett högt aktiekapital är bättre än ett lågt och förenas i slutsatsen att det beror på vilket perspektiv man utgår ifrån. Tidigare gällde femtio och till och med hundratusen kronor vilket gav en hög stabilitet och trygghet. För närvarande gäller 25 000 kronor vilket gagnar små företag att komma igång.
– Med åren har jag varit med om mängder av emissioner och nyemissioner, berättar Sven.

Essgebe Redovisning

Systemet Essgebe Redovisning AB arbetar med möjliggör att deras kunder inte behöver komma in till dem stup i kvarten med verifikationer utan kan utgå från sitt kontor vart det än befinner sig utan lagra dem digitalt och få rapporter när de så önskar, vilket oftast är månadsvis. De anpassar upplägget helt efter kundens situation och är flexibla eftersom många företagare vill ha det som de är vana vid.
– Vi har en personlig och fungerande relation med våra kunder. Nya kunder kommer oftast via rekommendationer från befintliga, berättar Sven.

Trygghet, kunskap och att hålla överenskommelser är Essgebe Redovisnings grundstomme.
– För enskilda företagare kan det ses lite knixigt med teknik och nya lagar för redovisningen plus att det inte finns så många nya redovisande domar nu under pandemin för vad som egentligen gäller. Men vi har koll, avslutar Eva.

Essgebe Redovisning logotyp

Essgebe Redovisning AB

S. Bohusv. 12, 457 60 HÄLLEVADSHOLM

Tel. 0524-504 15

www.essgebe.se