Eriks Måleri håller vad de lovar. Och det är kvalitet.

Ingen dag är den andra lik för de anställda och de rör sig mellan att tvätta och måla fasader till att måla tak, väggar, golv, fönster, dörrar, lister eller sprutlackerar köksluckor  och möbler innan det blir dags att tapetsera. På samma sätt handlar våtrumsjobben om hela processen från att flytspackla och applicera tätskikt till att kakla i stället för att specialisera sig på en del.

Eriks Måleri

Erik Enstedt grundade Eriks Måleri som började som en F-skattad målerifirma för ungefär ett kvarts sekel sedan innan först Joakim Hamberg kom in i verksamheten och sedan följdes av ytterligare några anställda.
– Med fler åtaganden blev det naturligt att gå över till aktiebolag, berättar Erik.

För att ge bolaget mer stadga och kunnande erbjöd han så Joakim runt 2008 att köpa in sig som delägare. Det var samtidigt som en lågkonjunktur slog in i branschen och Erik beslöt sig för att utbilda sig inom kakel och klinker en period och därmed avlasta företagets lönekostnader.
– Vi var då tre anställda och när jag kom tillbaka var det bättre tider här ute vid kusten, säger Erik.

Med möjlighet att ta mer avancerade och större jobb blev det så Joakims tur att vidareutbilda sig. När han väl lärt sig att räkna på jobb och andra ekonomiska kalkyler delade de upp ansvarsområden i firman. Jocke tog hand om måleridelen medan Erik koncentrerade sig på kakel och klinkers.
– Det underlättade enormt att specialisera sig på det ena i stället för att föra dialog med två olika slags kunder, berättar Joakim.

Erik berättar att de ofta kommer in som underleverantörer när det handlar om badrum eftersom kunderna oftast börjat med att kontakta en snickare som tar på sig totalentreprenaden även om det inte handlar så mycket om en grundläggande ombyggnad. Han betonar att de även kan ta på sig arbetet som totalentreprenör om så är fallet.

Både Joakim och Erik är överens om att den salta luften, fukten och blåsten sliter hårt på husen samt kräver skicklighet och erfarenhet av dem som utför arbetet. Utvändigt krävs ingen behörighet på samma sätt som i ett våtrum för att garantera ett väl utfört arbete men Eriks Måleri har en fast kundkrets goda vitsord att luta sig emot.
– Vi erbjuder en personlig relation till kunden tillsammans med ett kvalitetsarbete, säger Erik.

I huvudsak arbetar Eriks Måleri AB lokalt inom Sotenäs och de båda ägarna är ense om att det är en styrka att vara välkända lokalt. Det finns en kittling att gång efter annan överträffa kundens förväntningar oavsett om det rör sig om invändiga eller utvändiga målningstjänster eller arbeten i våtrum och badrum. I en liten ort och med gott rykte innebär det en omväxlande och roligt arbete för de anställda med gott om utrymme för unika lösningar.
– Jag själv arbetar mest med att ta hand om kunder, sprutlacka på verkstaden och se till att gubbarna vet vad de ska göra och mår bra, säger Joakim.

Joakims och Eriks mål är i första hand inte att växa utan att leverera ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart alternativ med kvalitet till sina kunder. Det innebär i dagsläget ett för dem delikat bekymmer. Eriks Måleris tjänster är efterfrågade och de tvingas emellanåt att be återkommande kunder att vänta innan de kan ta jobbet.
– De har fullt upp med jobb för fem på kakelsidan och lika många inom måleriet året runt.Sedan tillkommer det några extra målare under högsäsong, säger Joakim.
– Så i slutänden ordnar vi alla jobb. Ringer man till oss så svarar vi. Vi är alltid nåbara, avslutar Erik.

Lökholmsvägen 3
45661 Hunnebostrand
Tel. 072-20 46 000
erik@eriksmaleri.se
www.eriksmaleri.se