Finns och Lysekils Begravningsbyrå tar hand om ett av livets viktigaste uppdrag!

Finns och Lysekils Begravningsbyrå

Ingen sorg kan jämföras med en annan. Att bli bemött och få en respekt när man förlorar någon man älskar är viktigt. På Finns Begravningsbyrå ser de sig själva som rådgivare när denna situation uppstår. De har erfarenheten, kan ge trygghet och finns med sina kunder som ett stöd i en av livets svåraste situationer.

1960 grundade Erik Finn sitt livsverk Finns Begravningsbyrå i Hunnebostrand och drev det, tillsammans med sin hustru Britta och dotter PiaMaria, ända fram till sin bortgång 1986. PiaMaria och hennes man Urban Hansson övertog rörelsen och utökade verksamheten med ett kontor i Lysekil. Efter att ha frågat hushållen i Lysekil genom en enkätundersökning visade det sig att Lysekils Begravningsbyrå var ett önskvärt namn i stadsmiljö och så blev resultatet.

År 2013 tog PiaMarias och Urbans söner Henrik och Carl över rörelsen och Finns Begravningsbyrå är numera ett tredje generationens familjeföretag med kontor i Hunnebostrand, Munkedal, Tanumshede och Lysekil.
– Vi brukar säga att Lysekils Begravningsbyrå är en del av Finns Begravningsbyrå. Vårt företag är vårt namn och vi är stolta över vårt arbete, säger Henrik.

Finns Begravningsbyrå

Begravningsbyrån åtar sig även uppdrag utanför de kommuner de har kontor på om kunder så önskar. Exempelvis har Finns Begravningsbyrå begravningar i Strömstad eller i Uddevalla för att nämna några orter. Henrik beskriver hur han och Carl hade glädjen att arbeta tillsammans med sina föräldrar i många år innan de drog sig tillbaka. De har lärt sig yrket från grunden och bröderna konstaterar att begravningar är deras arv. Carl berättar att han några dagar tidigare hittat en av hans pappas annonser med ett budskap han fastnade för. Det stod ” vi får äran att hjälpa till med ett av livets viktigaste uppdrag. ” Carl menar att det är en vacker symbolik för livet och att fungerar i samklang med begravningsbyrån moderna ledord som är “ tryggt, nära och personligt”.

Även om livet slutar för en människa så fortsätter det för de efterlevande och då har vi ett av livets viktigaste förtroendeuppdrag.

Henrik

Att “leva med döden“ i sin närhet skapar en förståelse för våra medmänniskor och hur svårt det är att förlora någon man älskar. Carl beskriver hur de är noggranna med att kvalitetssäkra varenda liten del i sina processer och i sitt handhavande.
– Det handlar om att få till ett varmt, fint och värdigt avslut för den som gått ur tiden. Men också för anhöriga som skall orka leva vidare, säger Henrik.

Utöver Henrik och Carl så arbetar också Therese, Anders, Christian, Niklas och Oscar i verksamheten. De är alla stolta över att vara en del av arbetet på Finns Begravningsbyrå.

Finns Begravningsbyrå

När någon i en omgivning avlider är det viktigt att försöka ge en service som är unik mot andra branscher. I grunden handlar det om respekt och att ge trygghet. Det är mycket känslor som uppstår när en älskad människa går ur tiden. Oavsett om det är en älskad Mamma som fyllt hundra år eller en Mamma som bara blev tjugonio. Den ena sorgen är inte större än den andra även om en av dem är svårare att förstå. Bemötandet måste vara med värme och respekt. Henrik förklarar hur han suttit med kunder som uttryckligen sagt att de inte vill vara på begravningsbyrån, vilket är förståeligt. För vem vill ta farväl och behöva planera en begravning?
– I första kontakt med våra kunder så försöker vi få anhöriga att ”lugna ner sig”. Att inte känna någon stress i alla beslut som måste tas. Vi vet av erfarenhet att det kan vara svårt att fatta beslut kring en ceremoni alltför tätt inpå dödsfallet eftersom man behöver några dagar att acceptera och förlika sig med det ofattbara, säger Henrik.

Carl fyller i att det är så det är. Vi som människor reagerar alla olika. Ingen som förlorat en medmänniska kan eller skall jämföra sig mot någon annan. Varje relation är unik. Den går inte och skall inte jämföras.

Henrik förklarar att begravningsbyråns uppgift är att underlätta och hjälpa sina kunder med alla möjliga praktiska ting. Att skräddarsy hela ceremonin så att den blir som den avlidne eller dess anhöriga önskar. Det finns många val såsom att välja kista, programkort eller att utforma en dödsannons.
– Som kund på Finns & Lysekils Begravningsbyrå får Du alltid en personlig kontakt till Din rådgivare och entreprenör. Skulle det uppstå en fråga så är det bara att ringa, sms:a eller sända ett e-mail. Vi vill vara ett stöd genom hela processen för anhöriga oavsett om det är dagtid eller på en kväll, säger Carl.
– Vi erbjuder en “ trygghet”. Vi kan begravning. Vi är stolta och tacksamma över att få hjälpa familjer i ett av livets svåraste situationer. Vi säger till våra kunder att de skall inte ligga sömnlösa och fundera, utan ring oss. Vi finns här för dem, avslutar Henrik.

Sotenäs 0523-50416
Lysekil 0523-16551
Munkedal 0524-13666
Tanum 0525-20500
www.finnsbegravning.se