Smögens Bygg tar hand om allt från renoveringen till tillsyn

Fastigheter behöver underhållas för att stå sig över tid. Vindskivor ska bytas, fönster kittas om, badrum renoveras och kök byggas till. För hus som står tomma delar av året kan dessutom tillsyn vara ett alternativ som underlättar för ägaren och låter trädgården leva utan att förvildas. Tur att det finns företag som är specialister på privata fastigheter.

Smögens Bygg

Historien om Smögens Bygg AB och Smögens Hustillsyn AB handlar om att hitta hem och göra det man egentligen vill. Lars Kinnmalm växte upp i Skänninge tre mil utanför Linköping och var från början inriktad på att arbeta i kök så han utbildade sig till kock på gymnasiet. Efter genomförd militärtjänst i flottan halkade han mer eller mindre in i säsongslivet med vintersäsong i fjällen och sommaren på badorter. Lars gjorde det bra och var bland annat köksmästare på tre restauranger efter varandra innan han fick erbjudandet om att bli delägare i en restaurang på Smögen.
– Det var för femton år sedan och jag var lite trött på att flänga runt, berättar Lars.

Han var engagerad i två sommarrestauranger och trivdes med livet på Smögen. Lars träffade sin blivande fru, de köpte ett hus tillsammans och han och ville ha något att göra under vintern som innebar att han inte lämnade västkusten. Han frågade en vän om han kunde vara till hjälp på dennes byggfirma genom att bära plank och utföra enkla uppgifter. Han började direkt, fick ett snickarbälte påhängt runt midjan och kände sig hemma från första dagen.
Drivet hade Lars i sig, liksom viljan. Vetskapen om att allt som ska bestå behöver stå på fast grund och förberedas minutiöst hade han med sig från köket. Eftersom hans far hantverkare hade det alltid funnits verktyg och material att arbeta med under uppväxten och Lars återupplevde den glädje han hade som barn när han snickrade ihop sina lådbilar och andra projekt i garaget.
– Det finns en likhet mellan att laga mat och laga hus, säger Lars.

Smögens Bygg

Han poängterar att det inte innebär att man kan det andra om man kan det ena men att det finns saker som förenar. Vad som däremot klart kompletterar är restaurangyrkets fokus på service. Det dröjde inte länge innan nöjda kunder började höra av sig till Lars och undrade om han inte kunde hjälpa dem med andra byggprojekt. Under de första åren gav Lars förfrågningarna med automatik vidare till sin vän. År 2009 beslöt han sig för att bli mer självständig och startade Smögens Bygg AB. I stort sett innebar det att han gick som underleverantör till sin vän fast med några egna projekt.
– Jag tar alltid bara jobb jag vet att jag behärskar, berättar Lars.

Smögens Bygg

För att förenkla sin vardag avyttrade han till sist sommarrestaurangerna. Det var ett livsstilsbeslut. När han väl tog steget att stå på egna ben som byggare upptäckte han tidigt att det inte var kul att arbeta själv så han anställde en kille. Ryktet om den trevliga snickaren som utförde beställt jobb i tid och till överenskommet pris spred sig och under de första åren fördubblades i stort omsättningen för varje år. I skrivandes stund är tolv personer sysselsatta i Smögens Bygg.

I mötet med ägarna till fritidshus och deras ombyggnationer och renoveringar kom Lars på en verksamhet han stött på i fjällvärlden, nämligen tillsyn av hus som står tomma större delen av året. Han startade Smögens Hustillsyn som hjälper till med allt ifrån att klippa gräs och sköta trädgården till att ansvara för att det inte sker vattenläckor eller andra skador på fastigheten och att fylla upp kylskåpet inför ankomst.
– Runtomkring Smögen finns många hus som bara används i tre månader av året, säger Lars.

Från restaurangbranschen har Lars med sig att kunden ska få mer än de betalar för och vara nöjd när de betalar räkningen. Nu ger inga dricks vid en badrumsrenovering men det hindrar inte Lars för att erbjuda mer service än vad som förväntas. Varje kund ses som unik och enligt honom finns det inga begränsningar för vad de kan utföra. Det gäller lika mycket för hustillsynen som för byggfirman. Det är två verksamheter som kompletterar varandra.
– Jag vill att mina kunder ska vara lite nöjdare än vad de trodde att de kunde bli, avslutar Lars.

Fiskhamng. 3 • lars@smogensbygg.se • Tel. 0523-34100