Engesviks mureri erbjuder säkerhet och stabilitet

Engesviks Mureri

Säkerhet i eldstäder är a och o. Engesviks mureri har erfarenheten av alla inom branschen förekommande tekniker och följer de lagar och föreskrifter som krävs. De är experter på att sätta om gamla kakelugnar, installera nya braskaminer och mura upp tegelfasader. De utför även tjockputs med genomfärgat bruk och tunnputs som båda ger en vacker, tålig och i det närmsta underhållsfri fasad.

I över tjugo år har Lars Engesvik varit i branschen. År 2001 började han som traditionell lärling och lärde sig yrket från grunden. Han kan det här med att installera braskaminer, mura eldstäder, väggar och renovera kakelugnar. För två år sedan var det dags att starta eget. Det sammanföll med elpriserna började skjuta i höjden och många ville hitta alternativ till direktverkande el. En väl fungerande eldstad i ett hus är investering som snabbt går att räkna hem. Med rätt placering kan den värma ett helt hus.
– Vi har knappt hunnit mura och putsa eftersom det är så många som vill ha braskaminer, berättar Lars.

Svårigheten för Engesviks mureri har paradoxalt nog varit att hitta tillräckligt många kaminer av god kvalitet. Faktorer som pandemin och Rysslands invasion av Ukraina har lett till att stålindustrin haft problem med att leverera material. Utbudet har smalnat och därmed urvalet för slutkund. När det förut var normalt med fyra veckors leveranstid för en kamin är det idag snarare fyra månader. Tack vare goda kontakter kan Engesviks mureri erbjuda några modeller från Contura, Heta och Tulikivis täljstensugnar betydligt snabbare.
– Vi säljer bara kvalitetsprodukter, säger Lars.

Populära är också Keddys insatser som förvandlar en öppen eldstad till en tillförlitlig värmekälla. Lars beskriver hur en öppen spis i princip kan räknas som en minuspost när det handlar om att tillföra värme. Någon meter från brasan ökar förvisso värmen men utanför rummet minskar temperaturen med någon grad eftersom elden suger åt sig så mycket syre.
– En kassett ger en effektiv värme samtidigt som den inte tar så mycket syre, säger Lars.

Huvuddelen av kunderna är privatpersoner som behöver hjälp med att mura eller renovera en kakelugn, montera en braskamin, putsa en fasad eller bygga upp en skorsten men även företag vänder sig till Engesviks mureri för arbeten som kräver hög precision. Antingen om en rå tegelfasad kommer vara central eller om den ska förses med puts.
– Vi anpassar tekniken efter kundens önskemål om hur det ska se ut, säger Lars.

En putsfasad är en bra investering för den som söker ett alternativ som håller längre än trä. Puts håller ihop konstruktioner, skyddar den bakomliggande väggen och skapar en vacker yta. Engesviks mureri har med sin erfarenhet av putstekniker möjlighet att erbjuda ett stort urval av strukturer och kulörer för att skapa alltifrån enkla till mer kreativt utformade fasader för nybyggnation eller vid renovering.
– Vill man ha det underhållsfritt är det bra med en puts, säger Lars.

På Engesviks mureri lyssnar man på kunden

En av förklaringarna till Engesviks mureri popularitet och goda rykte är bemötandet med kunder och lyhördhet för vad som önskas. Varje jobb sker i dialog med kunden och varje jobb är unikt. Det är många faktorer som behöver tas med i beräkningen om det ska utföras ett arbete som håller.

För tvåhundra år sedan fanns det ingen standard för hur en eldstad skulle uppföras. Att ta hand om en gammal kakelugn är en spännande utmaning. Men oavsett om det är en gammal kakelugn eller äldre rökkanaler som ska renoveras behövs det projekteras lika noggrant som om det är en ny fasad eller skorsten som ska uppföras.
– Det är ett varierande jobb med nya problem varje dag som behöver lösas, konstaterar Lars.

Det finns många sätt att täta rökkanaler. Äldre anläggningar behöver inte alltid sättas om. Betydligt billigare för kund blir det om Engesviks mureri i stället monterar en värmebeständig slang eller glidyta i kanalerna. De känner till de regler och standarder som finns och kan garantera ett säkert och beständigt resultat. De ger sig inte förrän de vet att sotarmästaren blir nöjd.

Engesviks mureri löser problem där andra gått bet. De tar ofta över där andra sagt att det inte går eller hjälper andra företag när de inte kommer längre. När de är klara kommer så en dubbel belöning. Kunderna betalar fakturan och så undrar de varför de inte gjort jobbet tidigare. Nu har de värme för en låg kostnad samt en mysfaktor som egentligen inte går att räkna på.

ALLT INOM

*Murning *Putsnings av eldstäder *Kakelugnar *Skorstenar mm.

Lars Engesvik • Tel. 073-5418670