Tappers Plåtslageri utför alla slags plåtarbeten

Tappers Plåtslageri

Små Attefallare eller stora industrier, enkla hängrännor och avancerade specialarbeten. Ditt lokala plåtslageri utför alla slags plåtjobb som kan göras på ett hus. Och Tappers Plåtslageri gör det till det pris och under den tid som det var överenskommet om.

Tommy Tapper utbildade sig till byggnadsplåtslagare i mitten av 80-talet och arbetade som sådan fram till början av det nya milleniet då han arbetade och utbildade sig till byggnadssnickare. De dubbla kompetenserna är till en stor fördel i det dagliga arbetet.
År 2011 grundade han Tappers Plåtslageri AB som till en början drevs i liten skala. Med tiden spred sig ryktet om Tommys förtjänster som pålitlig, snabb och säker. Han började som inlejd takläggare i en annan firma för att senare stå på egna ben och ta emot egna uppdrag. Hans frus grabb kom in som första anställd och allt förvarades och tillverkas hemma i ett garage på runt femtio kvadratmeter.
– Vi höll på att få några psykbryt innan jag hittade större lokaler, säger Tommy.

Den första praktiska lokalen som Tappers Plåtslageri flyttade in i var dubbelt så stor. Och den växte de snabbt ur. Fler ville anlita dem och fler maskiner behövdes. Ekvationen är enkel för plåtslagare. Växer verksamheten behövs mer maskiner och större lokaler. Eftersom Tommy har två yrkesbevis kan han göra relevanta jämförelser. Han konstaterar att ett plåtslageri har högre omkostnader på grund av dyra maskiner och stora lokaler.

Sedan 2019 har Tappers Plåtslageri en 300 kvadratmeter stor verkstad hemma på Tommys gård. Historien om hur den kom till är intressant.

Tappers Plåtslageri

Hög kvalitet och noggrannhet är ledord för Tappers Plåtslageri

I grunden erbjuder Tappers Plåtslageri byggnadsplåtslageri till allt från mindre stugor och villor till industrier och större fastigheter. De har egen tillverkning av ventilationshuvar, bandtäckningar, tegelplåtar, skortensbeslag, krönlister, skorstensbågar, fönsterbleck, fasadlister, midjeplåtar, takplåtar, vindskiveplåtar, fotplåtar, vinkelrännor, hängrännor, fästen och stuprör.
– Vi gör allt plåtarbete som du ser på ett hus, förtydligar Tommy.

Tappers Plåtslageris huvudleverantör är Lindab och Areco som tar sin plåt från SSAB i Borlänge och är greencoat HB , vilket innebär att de har minst 350 gram zink per kvadratmeter som den svenska byggnormen AMA rekommenderar.
– Den är lite dyrare men jag vet att jag lämnar en väldigt bra produkt efter mig, säger Tommy.

Hans filosofi är enkel. Det handlar om att alltid göra ett bra jobb. En del jobb kan såklart vara roligare än andra men det ska inte göra någon skillnad för kunden. Inte heller om det är måndag eller fredag. Ett jobb ska utföras och det ska vara bra när Tappers Plåtslageri utfört det. Det gäller honom själv och alla som arbetar med honom. Arbetar man för Tommy handlar det om att visa respekt för arbetet, att ställa upp för varandra och att alltid sätta kunden främst.

En annan sak som är viktigt för honom är miljöarbetet. Tommy intresserar sig för naturen och vill att den ska vara möjlig att njuta av även för kommande generationer. Hemma har han börjat med biodling som hobby och det här med ett sunt miljötänk har blivit tydligt för honom. Sen har vi det här med säkerhet. Han vet att han har ett ansvar för att det inte ska ske några arbetsplatsolyckor och han följer de säkerhetsföreskrifter som finns. Tommy beskriver att det funnits en machokultur inom branschen som lett till onödiga skador och dödsfall.
– Jag säger till mina killar att vi ska ha kul på jobbet men vi ska också komma hem varje kväll, avslutar Tommy.

Petersburg Björkelund 1
53240 Skara
Tel. 0702-77 80 49
info@tappersplat.se
www.tappersplat.se