Truck & Krantjänst lyfter säkert på alla plan

Truck & Krantjänst

När det kommer till lyft, tunggodshantering och specialtransporter i Skaraborgs län så är Truck & Krantjänst det självklara valet. Deras yrkeskunniga personal arbetar med modern utrustning och maskiner för att med säkerhet och erfarenhet stå till tjänst när svårhanterligt gods ska lyftas, flyttas eller transporteras.

Det anrika familjeföretaget Truck & Krantjänst är representerat på tre orter runt om i Skaraborg. Huvudkontoret ligger Skövde där flest anställda huserar och den största maskindepån finns. Bolaget har även strategiskt placerade filialer i Falköping och Mariestad med maskiner och resurser som behövs på plats.

Kort så hanterar Truck & Krantjänst gods och material där det helt enkelt inte får förekomma fel. De har byggt hela sitt renommé på att arbeta lugnt, metodiskt och framför allt säkert. Sedan år 1959 då Henry Johansson, grundaren till bolaget, köpte in sin första gaffeltruck och mobilkran har säkerheten satts i första hand. Kunderna kunde lita på att deras gods hanterades med varsamhet och de som kom att arbeta på Truck & Krantjänst kunde lita på att deras välmående bokstavligen sattes i förarsätet.

Under sjuttiotalet lämnade Henry över företaget till sin son Dag. Dags son Peter Johansson började redan på sjuttiotalet i bolaget och Dags dotter något senare. Saker och ting gick som på räls och år 1991 var Dag ledare för ett företag som var störst i länet i sin bransch och en av de marknadsledande i Sverige med 40 maskinenheter och 45 anställda. Numera är Peter vd för Truck & Krantjänst där hans systersöner Martin Andersson och Emil Andersson båda arbetar som transportledare.
– Många av fabrikerna i häromkring har Truck & Krantjänst varit med och byggt upp så industrins resa har varit företagets resa, berättar Emil Andersson.

Truck & Krantjänst står stadigt på tre ben

En sak som genom alla tider utmärkt Truck & Krantjänst är deras vilja att ligga i framkant vad gäller maskinutvecklingen. När de 1968 investerade i en av Sveriges första hydrauliska mobilkranar med en lyftkapacitet på över tretton ton och en lyfthöjd på sextiofyra meter var det i en tid då gamla fackverkskranar var helt dominerande. Både innan och efter det har företaget varit först med att arbeta med de största och mest innovativa maskinerna som kommit till landet.

Verksamheten står på tre ben där lyftdelen står för den stora personaltätheten och omsättningen. Företaget har en modern maskinpark där deras certifierade kranförare förfogar över mobilkranar, kranbilar, skåplastare och mobila tornkranar där den minsta lyfter 40 ton och den största 200 ton. Det andra benet handlar om tunggodshantering där allt från enstaka objekt till mycket tunga och komplicerade industri- och maskinflyttningar utförs med skridskor, luftkuddar, domkrafter, lyftbockar och annat som behövs för att klara av de enorma krafterna.
– Det kan vara förflyttningar av industrimaskiner inom befintliga ytor inom ett område eller vid försäljning av en maskin, säger Martin Andersson.

Därmed är vi inne på verksamhetens tredje del, nämligen transporter av tungt, brett, långt och/eller högt gods. Truck & Krantjänst har kunskap och erfarenhet för att klara av specialtransporter som kräver en synnerligen avancerad logistik. Förutom vikter på över hundra ton kan det ske i miljöer där det är både trångt och svåråtkomligt.

Lyfter det mesta från små bodar till gigantiska industrimaskiner och broar

Vid sidan av komplexa och komplicera maskinförflyttningar erbjuder Truck & Krantjänst lyfthjälp utav, i sammanhanget, betydligt enklare ting såsom bodar, lekstugor, Friggebodar och Attefallshus. Den stora spännvidden mellan vitt skilda uppdrag gör att arbetet på Truck & Krantjänst aldrig blir slentrianmässigt. Ett avslutat arbete kommer inte tillbaka i just den formen. Nästa jobb har sina speciella förutsättningar och parametrar att ta hänsyn till. 

För att det ska fungera över en längre tid krävs det att alla är medvetna om vad som sker i stunden och vad som kommer därefter. Beräkningarna må ske på kontoret men det är i fält arbetet utförs. Emil och Martin planerar den dagliga driften och är ibland ute på plats för att se vilka svårigheter och utmaningar deras anställda ställs inför. I deras jobb ingår det att göra riskanalyser, tänka på avspärrningar och skyltning samt söka tillstånd och dispenser för förflyttningarna.
– Det behövs inför att vi delegerar dagens uppgifter till de grabbar och tjejer som arbetar ute på fält, säger Emil.

I bolaget finns det mycket kunskap om tekniken bakom varje lyft och förflyttning samt ett fungerande system med mentorer som fört sin kunskap vidare till en yngre generation. Emil och Martin beskriver hur det i dialogen mellan dem och deras anställda uppstår klokhet och möjlighet till förbättringar.

På Truck & Krantjänst är ingen annan person mer värd än någon annan. Det finns en lagsammanhållning som bidrar till en styrka som är få andra företag förunnat. Totalt arbetar trettio personer på företaget där alla bidrar till en helhet samt synen på fortbildning och utveckling av befintlig kunskap.
– Det är vår personal därute som är de riktiga experterna, säger Martin.

En jämställd, säker och stimulerande arbetsmiljö är viktig för Peter som vd och tredje generationens ägare samt Emil och Martin som representanter för fjärde generationens ägande. Men det är inte bara de som står för kontinuitet.
– Vi har idag tredje generationens anställda hos oss, säger Emil.

Sedan några år tillbaka arbetar även Hans Karlson på Truck & Krantjänst med personal- och ledarskapsfrågor samtidigt som han är verksamhets- och affärsutvecklare. Hans roll är att tillsammans med i första hand Martin och Emil sköta driften av ett välmående och framåtlutat företag vars företagsanda andas kunskap, kvalitet och prisvärdhet.
– Vi tillsammans skapar en agenda som bygger på förbättring utav processer och utförande av vårt arbete, där säkerheten har prio ett, två och tre, säger Hans.

Truck & Krantjänst välkomnar utvecklingen av hållbarhetsfrågor där högt ställda miljömål är en del. Bolaget är ISO- certifierade både för miljö och kvalitet arbetar för att deras transporter ska påverka miljön så gynnsamt som möjligt och strävar efter att hålla nere förbrukning av energi. Likväl som de gärna pratar om sina stora maskiner lyfter de gärna fram en flexibel och stark eldriven minikran som används vid extremt trånga utrymmen. Den är början på framtiden. En framtid som Truck & Krantjänst visar alla tecken på att vara en del av.