JK Bygg AB vårdar det gamla

JK Bygg

När man arbetar med gamla hus ute i kustbandet krävs kunskap och passion. Här ska äldre fönster hellre hanteras med varsamhet och renoveras i stället för att bytas ut mot nya. Tillbyggnader ska utföras med omtanke och respekt för husets ursprungliga form. Likaså de nya hus som ska passas in i omgivningen. Vi möter några snickare som lärt sig yrket till fulländning.

Jim Källén beskriver hur han tidigt i sitt liv upptäckte glädjen att utföra saker med sina händer och när det var dags att välja inriktning på gymnasiet var han övertygad om att byggprogrammet som byggnadssnickare var det rätta. Där gick han i tre år och varvade teori med praktik.
– Jag kan tänka mig att det skulle vara lite mer praktik eftersom det är därute man lär sig, berättar Jim.

De första åren efter skolan arbetade han på lokala byggfirmor som arbetade med renoveringar och ombyggnader för privatpersoner och mindre företag. De åren satte grunden för Jim där han fick lära sig hur branschen fungerade. År 2019 startade han JK Bygg, först som enskild firma men sedan två och ett halvt år som aktiebolag. Tankarna var att köra helt själv utan anställda för att riktigt kunna rå om sig själv och sin egen tid. Men ryktet om hans förträfflighet spred sig snabbt och tämligen omgående var han tvungen att hyra in andra till sina projekt. Numera har Jim en anställd och han tar in fler när det behövs.
– Målet är kanske att vi ska vara en fyra, fem gubbar så det är bara att höra av sig, säger Jim.

JK Bygg erbjuder sina kunder allt inom byggnadssnickerier, vilket innebär allt från renoveringar, takarbeten och fönsterbyten till ombyggnader och nybyggnader. När jobben växer har Jim ett nätverk med andra duktiga snickare som hyser en liknande passion för bygge som han själv. Jim är en populär byggare. Någon kund har nominerat honom i en tävling där han kan väljas till att bli Årets unga företagare. I skrivandes stund är han en av tre som kan vinna.
– Det finns inget jobb som är för litet eller stort för oss, förklarar Jim.

JK Bygg har i huvudsak kunder som är återkommande

Till största delen riktar sig JK Bygg mot privatpersoner men de har också företag som de hjälper med underentreprenadarbeten. I huvudsak är det återkommande kunder som en gång anlitat JK Bygg och litar på att de kommer göra ett bra jobb igen.
– Jag ser det som ett kvitto på att vi gör någonting rätt, säger Jim.

Typiska jobb för JK Bygg är hus från början av förra seklet som behöver fräschas till. Det är äldre hus med hårt slitage som behöver ett mer eller mindre ständigt underhåll för att stå sig. Till det kommer tillbyggnader som ska smälta in och bevara fastighetens ursprungliga tanke.
– Det blir väldigt brett bland våra jobb där det ena projektet inte är likt det andra, säger Jim.

För honom och hans medarbetare kräver det att de har kunskap om vad det är för material som fungerar och hur jobbet ska utföras för att hålla en längre tid. Enligt honom finns det inga hemligheter med att göra ett bra jobb. Det handlar om att göra det man kommit överens om, göra det i tid och till överenskommet pris.

En annan sak som han framhåller är vikten av att lyssna på kunden och vad som önskas. Lyhördhet är en nödvändig ingrediens liksom en nära kommunikation. Jim beskriver hur han hela tiden kan förvånas och lära sig nytt om hur forna tiders byggare tänkte när han öppnar upp ett tak eller en fasad.
– De äldre husen är oftast gediget bygget och det gamla ska vårdas, avslutar Jim.

JK Bygg AB