Formelle Arkitektur arbetar i dialog med kunden

I hjärtat av Uddevalla nära Bäveån finner vi Formelle Arkitektur vars kontor arbetar med allt från privata villor och offentliga byggnader till inredning, formgivning och styling. Specialiteteten är kontor och arbetsplatser för näringslivet.

Att Paula Stalfors skulle arbeta som arkitekt förvånade ingen som såg hennes stora fallenhet för färg och form. Hennes intresse för språk fick dock henne att först söka till Internationella ekonomi-programmet på Crafoord Ekonomicentrum i Lund. Efter en termin var hon säker på att ekonomi var lite för fyrkantigt. I stället koncentrerade hon sig på företagsengelska och franska på Humanistiska institutionen på Lunds Universitet, som följdes av Arkitekturprogrammet på Chalmers Tekniska Högskola och på MIT i Boston, USA innan hon tog examen som arkitekt.
– Jag fick direkt en anställning på Wingårdhs i Göteborg, berättar Paula.

På det följde flera lärorika och utvecklande år under den tid då Gert Wingårdh var i sitt esse. Hon arbetade först med arkitekturtävlingar och offentliga byggnader och kontor för att sedan jobba som arkitekt på inredningsavdelningen på Wingårdhs.
– De var extremt lärorika och roliga år och en arbetserfarenhet som jag har haft otrolig nytta av.

Efter fem år fann Paula och hennes man det för gott att lämna storstan och hitta en lugnare miljö. Deras äldsta son skulle snart börja skolan och i Uddevalla kunde de leva närmare naturen. År 2008 startade hon ett arkitektkontor, med inriktning på arkitektur- och inredningsprojekt i såväl privat som offentlig miljö, som hon bokstavligen drev från tvättstugan i villan.
– Jag insåg efter bara två månader att jag behövde ett kontor när uppdragen började strömma in, säger Paula.

Nu har hon i över femton år drivit Formelle Arkitektur AB vars gemensamma nämnare för sina projekt är att de genomsyras av ett idéstarkt och välarbetat koncept som bidrar till att stärka ett varumärke, en organisation eller ett personligt hem. Paula brinner för att tillsammans med kunden definiera mål och förutsättningar för att skapa unika, personliga och formstarka miljöer.

Hon jämför sitt jobb som arkitekt, lite skämtsamt, med ett kinderägg där kunden först får det yttre, följt av det inre och till sist någon kul överraskning. Paula menar att byggnadsstrukturen hänger ihop med det som sedan hamnar på insidan och vill fokusera på helheten för att nå bästa resultat.

En av Formelle Arkitekturs stora styrkor är att Paula arbetar med ekonomi och verksamhetsutveckling i sina projekt. Hennes tid som ekonomistudent ledde inte till en examen men den hjälper i det dagliga arbetet. Hon ser budgeten för projektet och sätter en ära i att ge sina kunder bästa möjliga lösning.
– Att vara estet och formgivare förhåller sig alltid till en kostnad, säger Paula.

Formelle Arkitektur utgår från funktion för att ta det till estetik

Formelle Arkitekturs specialitet är arbetsplatser och kontor. Kunder är näringslivet och kommunala bolag där Paula är med från början i en förändringsprocess och verksamhetsutveckling och arbetar nära styrgrupper, projektgrupper och arbetsgrupper.
– Jag är med om att forma arbetsplatsen efter själva verksamheten, säger Paula.

Hon ser en styrka att vara med från det första mötet och facilitera hela processen. Paula förespråkar en kreativ bearbetning där förutsättningar och önskemål sammanställs i en presentation av idéer som hon i dialog med kunden utvärderar och förfinar via skisser. På det följer hus- och byggnadsprojektering, bygglovsansökning och en realisering av idéer och visioner för byggnaden som sedan går över till inredningsprojektering, genomförande och till sist styling.
– Jag håller i hela projektet från början till slut, säger Paula. 

Formelle Arkitektur

Hennes breda erfarenhet från insida och utsida bidrar till ekonomiska vinster eftersom hon vet hur ett hus ska konstrueras för att inrymma ett effektivt, funktionellt och stiligt kontor. Paula ser hur eldragningar och rör ska planeras för att ge ändamålsenliga lösningar för placeringar av arbetsplatser, konferensutrymmen, samtalsrum whiteboards, toaletter och fikarum. Hon pratar om samarbeten, överhörning och flexibilitet samt om öppna kontor landskap, yteffektivitet och aktivitetsbaserade kontor.

Paula räknar upp ljus, akustik, lagar och regler som några faktorer en arkitekt ska behärska förutom ekonomi, material- och hållfasthetslära. Förutsättningar som också är en bidragande orsak till att arkitekturen ser ut som den gör idag. Exempelvis medför tekniska regler för brandsäkerhet att bestämda mått och material behöver användas.

Men främst pratar Paula om varma arbetsplatser. Hon vill bidra till en attraktiv plats dit folk vill komma för att arbeta samtidigt som hon vill hushålla med organisationens budget och ta ansvar för kundens behov.
– En arkitekt är alltid en problemlösare, konstaterar Paula.

Södra Hamngatan 15, Uddevalla • info@formelle.se • 0709-49 23 43 • www.formelle.se