Rörfilmning i Väst ser problemen innan de uppstår

Rörfilmning i Väst

Med en rörinspektion och filmning av avloppssystem får man reda på avloppsstammarnas skick. Här finns pengar att spara. Genom att inspektera rör med kamera innan det blir stopp upptäcks rör med för låg lutning vid nybyggnation eller trasiga rör i äldre hus och det finns en möjlighet att undvika kostsamma följder. Metoden fungerar lika bra i fastighetsledningar som i markledningar.

Ett vanligt uppdrag för Rörfilmning i Väst AB är kontroll av nyproduktion. Före gjutning hälls vatten i avloppsledningarna och med kamera följer man efter för att se om det är någon lutning som behöver korrigeras. Än så länge är det framför allt större byggherrar som insett värdet av att arbeta förebyggande. Torbjörn Berg som driver Rörfilmning i Väst spekulerar om det är så att allmänheten inte känner till metoden ännu.
Både vad gäller nya eller äldre ledningar i mark arbetar Rörfilmning i Väst med spårgas för att leta fram läckor. För en erfaren man som Torbjörn kan det gå snabbt att leta fram den exakta punkt man behöver gräva på för att åtgärda ett läckage.
– Allt handlar om att gå ned på rätt ställe, säger Torbjörn.

När det gäller Torbjörn så kan man säga att en synbar radda udda jobb ledde fram till det han livnär sig på i dag. I arbetet på ett fotolabb lärde han sig bildhantering, genom att arbetet på ett charkuteri lärde han sig hemligheten bakom maskinernas hydraulik och teknik, korvmassans väg genom rör och kopplingarna mellan olika stationer. Som försteman och underhållsansvarig på en fabrik som tillverkade stötfångare fick han kunskaper i formsprutare med låskrafter på 2 300 ton, som kemist och arbetsledare på det kommunala avfallsbolaget kom han i kontakt med återvinningsmaterial och miljöarbete.
– Efter femton år som mellanchef ville jag göra något jag själv råder över, säger Torbjörn.

Det resulterade i att han köpte stommen till ett bolag för rörinspektion, av den i kretsarna kända Slaskelasse i Mellerud, och bildade Rörfilmning i Väst AB. Torbjörn som alltid varit nyfiken av sig fick nu nya frågor att arbeta med. Vart leder rören, vad är det som luktar och varför? Och varför jobbar man inte med detta under vintern? Sista frågan fick inte Torbjörn ihop med sina tankar om resursanvändning så han beslöt sig för att värmefotografera hus under årets kalla månader.

Att åtgärda energitjuvar sänker uppvärmningskostnader

Det första hus som Torbjörn gjorde en termografering på var byggt 1973 och tre veckor efter att ha lämnat rapporten fick han ett långt mail från ägaren som tackade för de råd han fått av Rörfilmning i Väst AB. Ägaren som trott att hans hus var i det närmaste utdömt kunde nu med relativt enkla medel utföra några energisparande åtgärder som skulle ge honom en helt annan inomhusmiljö och framför allt rejält sänkta elkostnader.
– Det var täthetsbekymmer i form av dåliga dörrar och vindsluckor som var de största bovarna, berättar Torbjörn.

När Rörfilmning i Väst AB termograferar ett hus har de med sig ett par stora fläktar så ett de kan tryckprova ett hus för att se hur mycket det läcker. Inte så sällan visar det sig att husbyggarna i många fall satsat på tjocka täta dörrar på nederplan men valt billiga och oisolerade luckor upptill.
– Jag hittar var du har den största temperaturbelastningen och värmen smiter ut, avslutar Torbjörn.

Torbjörn Berg
Stampgatan 8, Vänersborg
Tel. 0709-78 66 66

tb@rorfilmning.se