Anders Skogsservice sätter säkerheten främst

Anders Skogsservice

Vill man ha något gjort inom skogsbruk såsom huggning, röjning och trädfällning så är Anders Skogsservice rätt företag att kontakta. Likaså om man vill ha träd fällda på tomten, stubbarna bortfrästa, fruktträden ansade, häcken klippt eller allén hamlad.

Anders Fredriksson växte upp på landet och följde gärna med sin storebror ut i skogen. Virket behövdes för att elda i huset och annat. Anders bror gick på Skogsbrukslinjen och när det var dags för honom själv att välja gymnasieinriktning blev det detsamma. Ändå valde Anders att arbeta inom industrin efter examen.

När han sedan blev arbetslös under en lågkonjunktur skedde ett uppvaknande. Han ville ju vara ute i skogen precis som hans bror och farfar. År 1991 registrerade han Anders Skogsservice och började arbeta med det han var utbildad till. Ett rent skogsbruk med röjning och plantering.
– I början blev det mest manuellt arbete i skogen med vindfällen och sådant som maskinerna inte klarar av, berättar Anders.

Efter ungefär ett år ville han utveckla sin rörelse och börja arbeta mer i trädgårdar och med ett mer varierande arbete. Här kunde han få nytta av sin kreativitet och sin erfarenhet. Båda behövs för att ta ned ett stort träd som står trångt till mellan hus.
– Det behövs planering och ibland flera vinschar samt grävmaskiner för att dra trädet åt rätt håll, säger Anders. 

När Anders är ute i skogen och röjer spelar det inte så stor roll åt vilket håll trädet faller. I ett bostadsområde är det däremot av största vikt att vara säker på att fällningen inte kommer påverka omgivningen. Några faktorer som avgör hur är trädets lutning, om det är ruttet inuti, hur vinden beter sig och var tyngdpunkten i stammen ligger. Men det finns fler och för varje fällning tänker Anders att han nu är ett steg närmare katastrofen.
– Peppar peppar, säger Anders och knackar tre gånger i träbordet, än så länge har det inte gått åt skogen.

Numera vet han det mesta om hur man tar ned ett träd som riskerar att falla på ett hus, bilar eller ledningar. Han är en mästare på att räkna ut hur långa träden är, hur de kommer falla och vilka risker det medför. Ibland väljer han att klättra upp och ta ned trädet bit för bit, andra gånger hyr han en skylift och helt sonika lyfter ut trädet. Samtidigt är han försiktig och har som motto att aldrig ta något för givet. Det handlar om att stanna upp och tänka igenom alla tänkbara och otänkbara scenarier. Ett träd rymmer mäktiga krafter och något kan alltid gå fel.
– Det farligaste är när man tror att man kan något och slappnar av, säger Anders.

Anders Skogsservice erbjuder bortforsling och fullservice

När trädet väl är nere ser Anders till att få bort ris och stam från tomten. Anders Skogsservice har ett sågverk och erbjuder sig att såga upp trädet för kundens räkning. Grenarna kan bli ved och stammen virke. Ett par brädor till en bänk kan exempelvis vara ett fint minne av det mäktiga träd som togs ned. Han har också utrustning för stubbfräsning vilket gör att trädgården slipper det nakna sår en bred stubbe kan upplevas som.

I över trettio år har Anders Skogsservice säkrat upp trädgårdar runt Värnamo. Återkommande kunder är bostadsrättföreningar och folk med stora tomter och gamla träd. De talar också gott om Anders och företagets tjänster vilket medför att nya kunder ständigt hör av sig. Ryktet om att Anders Skogsservice är de som säkert kan ta ner ett stort träd i en känslig miljö har spridit sig genom åren.
– Mycket går genom mun mot mun-metoden, säger Anders.

Vad få däremot vet om är att företaget även står till tjänst med röjning av buskage, häckklippning, gräsklippning, beskärning av fruktträd och trädklippning så att stora träd minskar i volym. Anders Skogsservice har inga anställda men tar hjälp av andra egna företagare när det behövs och om man ska tro honom är framtiden säkrad för att en Fredriksson ska föra kunskapen vidare. Han har en dotter som är tjugotre år och varit med honom ute på jobb sedan hon var femton.
– Hon kör motorsåg och gör samma jobb som jag, berättar Anders stolt.

Det är i sig ett bevis på att jobbet mer handlar om teknik än ren råstyrka. Hon har inte gått Skogsbrukslinjen men väl i lära hos den bäste och gått de kurser som behövs för att få tillstånd att professionellt hantera en motorsåg. Än är hon inte uppe på Anders nivå, men det är å andra sidan få.

Avancerad
*Trädfällning *Stubbfräsning *Röjning *Häckklippning *Trädklippning *Beskärning *Gräsklippning *Bortforsling av Ris & Virke

Adress: Hylteryd 1, Värnamo
www.andersskogsservice.seinfo@andersskogsservice.se • Tel. 070-2322455