Bokföringen ordnar RedLab

Redlab

Var och en ska göra det som de är bäst på. RedLab skräddarsyr redovisningstjänster till andra företag. De registrerar fakturor, betalningar och andra verifikationer, upprättar bokslut och årsredovisningar samt ser till att momsredovisning, skattedeklaration och löneberedning utförs korrekt.

För snart tio år sedan grundade Amer Bavcic bolaget RedLab som arbetar med redovisning, bokföring och skatter. Företagsnamnet ska läsas mer på svenska än engelska och då framgår det att bolaget är ett redovisningslaboratorium. Sedan 2016 arbetar även hans fru Amira på bokföringsbyrån.
Kort kan man säga att bokföring handlar om att hantera affärshändelser. Det vill säga ordna, sammanställa och rapportera in- eller utbetalningar i form av kvitton och fakturor. Redovisning är att sammanställa och dokumentera ekonomisk information såsom den dagliga bokföringen av affärshändelser samt att upprätta bokslut och årsredovisning. Det här kan alla ekonomer göra med förbundna ögon och ena handen bakom ryggen. Att kommunicera med sina kunder och erbjuda kreativ rådgivning är det däremot få ekonomer som gör det lika bra som RedLab.
– Vår affärsidé är att erbjuda det lilla extra, säger Amer.

Han är fast övertygad om att var och en ska göra det man är bäst på. Entreprenörer och företagare ska ha tid att utveckla sin verksamhet, möta nya kunder och underhålla sina fasta samarbetspartners. Idén bakom RedLab är att underlätta för sina kunder och ta hand om hela eller delar av den löpande bokföringen och löneadministrationen.

Det görs genom att skräddarsy paketlösningar för ett företags löpande bokföring och ställa upp som rådgivare. Amers målsättning är att hjälpa sina kunder att ta vara på de avdragsmöjligheter som finns inom ramen för gällande lagstiftning.
– Med oss blir livet som företagare enklare, säger Amer.

Dubbla examina som civilekonom

Det äkta paret Amer och Amira har sin bakgrund i det forna Jugoslavien där Amer arbetade på en bank och Amira som ekonom. Efter att kriget i Balkan bröt ut tog de isig till Sverige. Amers fick läsa om nästan hela sin utbildning i Gävle och har på så sätt dubbla examina som civilekonom.
Ett jobb på Skatteverket tog dem till Värnamo, där Amer arbetade i sju år innan han tog en anställning på en revisionsbyrå. Första tiden i Värnamo tog Amira hand om barnen och arbetade senare på en gummifabrik. Hon tänkte sig en framtid inom vården och utbildade sig 2015 till undersköterska.
– Men RedLab växte och Amer behövde fler personer i bolaget så vi kom överens om att det var bäst att jag började, berättar Amira.

RedLab sätter kunden i centrum

Efter att Amira kom in i bolaget på daglig basis bestämde sig Amer för att bolaget inte skulle växa mer. Tillsammans bildar de en dynamisk duo där de delar värderingar, värderingar och prioriteringar. För dem båda är det viktigt att vara tillgängliga för sina kunder och erbjuda en god service. Då tillkommer obekväma arbetstider. Tillsammans blir det enklare att arbeta långa dagar samt på helger. Ingen behöver känna sig ensam hemma.
– Många undrar hur äktenskapet håller när vi är så mycket tillsammans men för oss fungerar det jättebra, säger Amer.

De har hittat hem i Värnamo och uppskattar det småländska lynnet där entreprenörskapet har en stark bas att stå på. Det finns en stolthet att vara företagare som är tydligare än på andra platser de bott på.
– Vi har bott på flera ställen i detta vackra och avlånga land, säger Amer.

Samtidigt är de noga med att poängtera att man som smålänning inte bara tänker på att arbeta och hur man tjänar mer pengar. Grunden i företagandet är lagd för att inte bara familjen utan hela orten ska må bra. Här hjälper människor varandra.

Själva bidrar de till det öppna och familjära. De tar emot sina grannar och kunder med öppna armar när de kommer på besök och tar sig tid för att sätta sig ned och fika med dem. Amer hänvisar till Einsteins relativitetsteori där längd, bredd och djup ingår i ett rumsperspektiv som tillsammans med en fjärde dimension bildar rumtid. Han säger att RedLab 4D är ett redovisningsperspektiv där bokföring, bokslut och deklaration hör samman och där den fjärde dimensionen rumtid blir ett personligt möte med kunden. De flesta av RedLabs kunder har ett all inclusivepris där man inte behöver få en klump i magen om de undrar över vems tid som faktureras.
– Allt från bokföring till skatter och rådgivning ingår i priset, säger Amer.

Priset baseras på vad kunden gör själv och hur många anställda de har. Förändras något av det förändras också priset. Kunden kan välja mellan tre nivåer och får en överskådlig blick över kostnaderna.
I det lilla extra som RedLab erbjuder ingår avancerad rådgivning. Amer vet hur skattetekniska möjligheter som aktieutdelning eller löneuttag som bolagsägare, firmabil eller skattefri bilersättning samt mycket annat kan hjälpa den enskilde företagaren. Efter sina år på Skatteverket är Amer väl insatt i de lagar och regler som gäller. RedLab kan på allvar hjälpa sina kunder.

Storgatan 68 B, Värnamo

Tel. 0370-657713, 070-7433882

www.redlab.nu