T&T Åkeri gräver och lastar

T & T Åkeri

När man behöver hjälp med markentreprenad, vägbyggnation, poolbygge, landskapsarbete eller trädgårdsanläggning är T&T Åkeri ett säkert val. De har kunskap, maskiner och material för alla förekommande arbeten.

Tobias Wester äger och driver T&T Åkeri AB i Värnamo som i huvudsak har grusbilar, grävmaskiner och hjullastare. Ett brett område som tar upp alla förekommande arbeten med lossning, markentreprenader och vägbyggnationer.
– Det vi sysslar med mest är till byggen där vi lyfter och lastar, berättar Tobias.

Ett jobb som de är med på i dagsläget är att bygga om bangården i Värnamo. Det kommer byggas nya perronger, läggas nya spår och monteras nya växlar. Ett projekt som beräknas ta upp till två år och där är de med som underentreprenörer. Bolaget är ansluten till LBC Värnamo Ljungby vilket medför att de är delaktiga i ett större sammanhang än vad de är som enskild åkare. När det kommer till arbeten som de ansvarar för till hundra procent är lantbruk är stora kunder samtidigt som T&T Åkeri utför jobb för privatpersoner.

För Tobias är ingen kund för stor eller för liten. Alla ska behandlas med samma respekt. Han vet att en nöjd kund genererar nya jobb. Han är också medveten om att Värnamo är en alldeles för liten ort för att göra ett dåligt jobb. T&T Åkeri har ett rykte om sig att utföra beställda arbeten i tid och till överenskommet pris.

T & T Åkeri

T&T Åkeri utför det mesta

Att i en mening tala om vad T&T Åkeri kan utföra visar sig vara omöjligt. Spannet går från att lasta och lossa lastbilar, schakta material till att grusa vägar, gräva ut för pooler vatten och avlopp. De anlägger också trädgårdar samt fyller ut landskap. Arbeten som handlar om att flytta stora massor.
– Vi kan även hämta vatten för att fylla pooler, säger Tobias.

För det har de en tankbil. T&T Åkeri har även utrustning för att utföra stubbfräsning. En stubbe som inte gått att lyfta bort på grund av ett det är ledningar eller annat känsligt under fräses bort på tjugo minuter. Därefter återstår bara spån som man kan breda ut och jämna till.

Till viss del kör T&T Åkeri även gods. Det är egentligen inget de marknadsför men får de en förfrågan så lastar de på en plats och lossar på en annan efter överenskommelse. Annat återkommande är den årliga folkfesten med alla nybakade studenter. I arton år har T&T Åkeri kört studentflak.
– Det är alltid en glädjens dag, säger Tobias.

Tel. 070-2687898

Grusning • Hjullastare • Grävning • Stubbfräsning

tobiaswester@hotmail.se