Vattenmiljö VVS & VÄRME arbetar med kemi

Vattenmijö

Många hushåll, fritidsboende, lantbruk, industri och samfälligheter behöver idag enskild vatten- och avloppsrening. Vattenmiljö VVS & Värme säljer, installerar och servar vattenreningsutrustning, biologiska minireningsverk samt värmepumpar. De har ett grönt perspektiv och levererar kemikaliefria produkter med en reningsgrad upp till 99,9 procent rent dricksvatten.

Vattenmiljö

Roger Strand grundade Vattenmiljö VVS & VÄRME AB i Värnamo år 2013 efter att ha sökt en verksamhet han på riktigt kunde engagera sig i. Som boende på landet hade han själv upplevt svårigheter med att få till rent dricksvatten och en säker avloppsrening. Vattenmiljö VVS & VÄRME är distributörer för EcoWater Systems som utvecklat effektiva vattenreningssystem sedan 1925. Deras produkter arbetar ekologiskt så långt det går och företaget ligger i bräschen för utvecklingen.

Som en av världens största tillverkare av vattenreningssystem för bostäder har EcoWater Systems minireningsverk för mindre anläggningar men de erbjuder även en komplett serie med kommersiell industriell utrustning för de som behöver det. Vattenmiljö VVS & VÄRME är svensk distributör för EcoWater Systems LCC och kan leverera högklassig vattenreningsutrustning till industrier, VVS-företag och rörmokare över hela landet.
– Tyvärr är rent vatten en brist vara över hela världen, säger Roger.

Som svensk kan det vara svårt att förstå eftersom det verkar finnas sjöar och vattendrag överallt. Men väldigt många vattentäkter behöver idag extra vattenfilter för att bli ett perfekt och hälsosamt dricksvatten. Utsläpp från industrier, bostäder och jordbruk har varit en bidragande orsak. Den totala försurningen av den svenska naturen en annan. Framöver ser översvämningar kombinerat med torrperioder ut att bli en tredje.
– Vi har haft ett par hundra år av industriell utveckling som kontinuerligt försämrar vattenkvalitén, säger Roger.

Vattenmiljö VVS & VÄRME lever som de lär

Den naturliga reningen har på många håll satts ur spel och det är där Vattenmiljö VVS & VÄRME kommer in i bilden. Företaget arbetar med vattenrening och avloppsrening med hjälp av helbiologiska minireningsverk. Företaget väljer ekologiska produkter och ekonomiskt och ekologiskt hållbara metoder så långt det är möjligt.

En stor kundkategori för Vattenmiljö VVS & VÄRME är gårdar, jordbruk och hem med eget vatten och avlopp. En annan är hus med kommunalt anslutet vatten men lider av kalkbeläggningar. Den tredje är industrin. Kalk är ett isolerande ämne som sätter sig i rör och försämrar genomströmningen. Det syns tydligt i kaffebryggaren men det är det inte syns det orsakar problem. Förutom att förkorta livslängden på diskmaskiner, tvättmaskiner och varmvattenberedare bidrar det i allmänhet till en förhöjd energikostnad. Några kända områden med hög kalkhalt i vattnet är Aneby, Uppsala och Värnamo. Roger menar på att det inte kostar något att åtgärda detta eftersom man sparar in på dolda kostnader som tvättmedel, inköp av rengöringsmedel och ökad uppvärmningskostnad.
– Det är helt vanlig kemi, säger Roger.

Personligt besök, analys och driftsättning

Industrier som exempelvis behöver rent vatten till ångpannor ställer stora krav på vattenkvaliteten. Vattenmiljö har ett gediget program för större anläggningar. Privatpersoner och lantbrukare som lider av svavelväte, annan oangenäm doft eller har missfärgat, surt eller aggressivt vatten kan kontakta Vattenmiljö för ett hembesök och en kostnadsfri behovsanalys. Ibland kan det vara skönt att räta ut ett frågetecken. Men allt syns eller luktar inte. Det kan räcka med en misstanke när man själv eller djuren inte mår bra. Ämnen som radon, arsenik och uran i vattnet kan ge förstörda njurar och andra livslånga sjukdomar om man har otur. Eftersom vattnets rörelser i marken skiftar beroende på dess sammansättning och flöde behövs det tas prover som skickas till laboratorium. Två brunnar tjugofem meter ifrån varandra kan dessutom ha helt olika beskaffenheter.
– Uran och radon är inte ovanligt i Småland men är väldigt enkelt att rena bort, säger Roger.

Han som brinner för sitt jobb har lärt sig massor och vill hjälpa andra. Med ett vattenprov kan han ge svar. Därefter får den enskilda ägaren till anläggningen ta beslut om man behöver rätta till det eller om man ska låta det vara. Hittills har Vattenmiljö VVS & VÄRME installerat drygt 700 reningsanläggningar i Småland, Halland och Västergötland.

Tel. 0370-33 70 29
Silkesvägen 10 C, 331 53 Värnamo
www.vattenmiljo.com